Nærings- og tiltaksprisen gikk til disse

Glenn Thomas Nilsen
6 minutter lesetid

Under kommunestyrets julemiddag onsdag kveld ble også Nærings- og tiltaksprisen delt ut. Denne gikk i år til Haugerud Vikeby AS og Scandic Brennemoen hotell.

Prisen deles ut årlig, og er en anerkjennelse til bedrifter og enkeltpersoner i Eidsberg.

– Vi er ydmyke for at Eidsberg kommune i år nominerte oss i Haugerud Vikeby til årets Næringspris i kommunen. En fortjent gratulasjon sender vi til Scandic Brennemoen som vant prisen, men vi er minst like stolte av å bli nr 2, skriver Espen Haugerud på sin Facebook.

– Vi har ikveld mottatt næringsprisen i Eidsberg kommune. Dette er vi stolte av, skriver Scandic Brennemoen på sin Facebook-side.

Juryens begrunnelse:

HAUGERUD VIKEBY AS er et mur- og byggentreprenørfirma lokalisert i Mysen i Indre Østfold.

Selskapet har sine aner fra 1980, og utfører alle typer prosjekter som offentlige bygg, næringsbygg og boliger for både offentlig og private byggherrer.

De senere år har Haugerud Vikeby AS bevisst satset på gjennomføring av forholdsvis store totalentrepriser, i tillegg til andre entrepriseformer. Bedriften utfører tømrer, mur- og betongarbeider med egne ansatte. De øvrige fagene gjennomføres med samarbeidende firmaer.

Bedriften flyttet i fjor til nye lokaler i Pennestrøket 6. Den omsatte i 2017 for 51 millioner og i 2018 for 87 millioner, og har 34 fast ansatte. Haugerud Vikeby AS er en aktiv bruk av lærlingeordninger i sine fag. Oppdragene er primært Indre Østfold og nærliggende områder.

Blant kjente prosjekter de siste årene er Kaupang I og Kaupang II, flere store boligutbygginger i Opsahlåsen, Mysen Panorama, Bioco/Nortura Hærland og nå sist renoveringen av Eidsberg kirke.

Selskapet engasjerer seg direkte og indirekte i regionens utvikling, sammen med offentlig sektor, frivilligheten og andre næringslivsaktører.

Jørn Haugerud er styreleder og daglig leder, mens bror Espen Haugerud er administrasjonssjef.

ANNONSE

Juryens begrunnelse

Det er bare et år siden Scandic Brennemoen hotell åpnet dørene i Eidsberg kommune. På kort tid har hotellet etablert seg som en viktig møteplass og som et symbol på vekst og utvikling i regionen.

Etableringen av hotellet har vært et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, politikere, lokalt næringsliv og Adolfsen-gruppen. Her har alle gode krefter dratt lasset sammen for å skape en møteplass som betyr svært mye for verdiskapningen i regionen. Synergiene lokalt er godt synlige, blant annet ved at lokale bedrifter har faste drifts- og vedlikeholdsavtaler med hotellet. 

Scandic Brennemoen bidrar til å sette Indre Østfold på kartet, og gir regionen helt nye muligheter til å holde store konferanser og samlinger for nye målgrupper som bør bli bedre kjent med Indre Østfold. Scandic Brennemoen bidrar til å styrke kommunen og regionens omdømme som et sentralt midtpunkt på Østlandet. 

Virksomheten har på kort tid opparbeidet resultater som ligger langt over eiernes forventninger. Det er positivt for den videre utviklingen av hotellet og Indre Østfold som reisedestinasjon og møteplass.

Hotellet sysselsetter nå 35 personer. Bedriftens samfunnsansvar vises blant annet gjennom et godt samarbeid med Indre Østfold fengsel, som har innsatte utplassert på hotellets kjøkken. Scandic Brennemoen har også et samarbeid med Kirkens Bymisjon, som arrangerer «Julaften med mening». Ungdommer fra videregående skoler i Mysen og Askim har også praksisplasser ved hotellet.

Juryen fastslår at Scandic Brennemoen er en viktig næringsetablering i Eidsberg kommune.

Juryen har bestått av: Ordfører Erik Unaas, Aud Jørgentvedt, Stina Lintho Lippestad, Ragnhild Duserud, Ingunn Herstad Hensel, Sven Erik Windt og Carsten Lier (sekr.)

Nominert:
Heatweed Technologies AS

Heatweed Technologies AS er en innovativ gründerbedrift som har fått bred anerkjennelse og sterkt fotfeste i det europeiske markedet. Bedriften har utviklet maskinløsninger for miljøriktig og kjemikaliefri ugressbekjempelse ved bruk av rent vann. Heatweed Technologies AS har vunnet priser for sine produkter, og samarbeider med flere forskningsmiljøer i Europa.

Gründeren Johan Kristian Rud har utviklet bedriften til å bli en viktig næringsaktør i Eidsberg. Innovasjon i lokalmiljøet inspirerer også andre til å se muligheter og tenke nytt og annerledes.

Juryen ønsker å gi oppmerksomhet og anerkjennelse til Johan Kristian Rud og hans medarbeidere i Heatweed Technologies AS. Det er viktig for den fremtidige utviklingen i regionen at det skapes kompetansearbeidsplasser lokalt. Bedrifter som Heatweed Technologies AS kan gjennom nettverk og klynger bidra til at det utvikles flere og større fagmiljøer i regionen. Det er allerede etablert nettverk som skal styrke lokalt næringssamarbeid og skape gode synergier for bedriftene.

Juryen mener bedrifter og ledere med gode innovasjonsresultater er viktige forbilder for unge vekstskapere. Johan Kristian Rud og Heatweed Technologies AS har med sine erfaringer og resultater etablert et miljø vi ser frem til å følge i årene fremover.

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.