Skiptvet. (Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen)

– Skiptvet kommune har valgt å fortsette som egen kommune

(Leserinnlegg) Skiptvet kommune har valgt å fortsette som egen kommune. Vi ønsker å ta kampene som må til for å sikre et levende lokalsamfunn i Skiptvet også i framtiden.

Et stort flertall i Skiptvet har ønsket at det skal være slik, dette fikk vi bekreftet gjennom valgresultatet i høst. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har over lang tid jobbet for at vi skal bestå som selvstendig kommune, med best mulig tjenester og tilbud til folk sett i forhold til de stramme rammer kommuneøkonomien gir.

Det er vår plikt som politikere å løse det oppdraget så godt som mulig. Vårt ansvar er stort, og vi har ikke tatt lett på denne avgjørelsen. Vi har valgt å forhindre denne usikkerheten for innbyggerne. En konsekvens hadde vært oppsigelse av dyktige ansatte og konstant usikkerhet rundt pris på ulike tjenester. Det kunne ha medført betydelig reduksjon i tilbudet til sårbare grupper i kommunen vår.

Når vi nå i felleskap har bestemt oss for at vi er best tjent med et samarbeid med Sarpsborg kommune innenfor enkelte tjenester er det på grunnlag av blant annet disse vurderingene;

Sarpsborg kan tilby stabile og forutsigbare vilkår på tjenester vi er avhengige av at fungerer. Det er noen tjenester som vi skulle ønske vi kunne fortsatt med slik det har vært, men slik situasjonen er har vi ikke et slikt valg. Det tar vi konsekvensen av.

Vi har tillit til at vi vil få gode tjenester totalt sett gjennom denne avgjørelsen.

Vårt valg har ikke vært enkelt, men det er det alternativet som best svarer ut vårt behov slik vi ønsker å ha det.

ANNONSE

Fremover vil det komme informasjon fra kommunen om hva det vil ha av praktisk betydning for deg som innbygger.

Vi lar oss ikke presse, vi er Skjetvinger.

Hilsen
Skiptvet Senterparti og Skiptvet Arbeiderparti

Ordfører Anne Grethe Larsen (SP)
Varaordfører Lars Sæther
(AP)

Gruppeleder Tor Jacob Solberg (SP)
Gruppeleder Erik Th. Næss (AP)

ANNONSE

Stone Heart er ute med ny låt og video

Bilbrann i Båstad