Voldsutsatte må få hjelpen de trenger!

Indre24
4 minutter lesetid

25. november er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. I dag starter også Krisesentersekretariatet sin kampanje, «Taushet tar liv».

Det er trist at det må egne kampanjer og dager til for å sette fokus på det så viktig samfunnsproblem. Dette arbeidet er viktig. Fordi problemene er der. Og fordi ikke alle politikere tar innover seg det komplekse bildet som ligger bak denne volden. Skadene dette gjør på mennesker og i samfunnet. Som vi er en del av.

Dette er mennesker på flukt fra krig. Ikke fra eget land. Men fra eget hjem! Vi er forpliktet til å hjelpe disse menneskene. Det kan være din nabo som i skjul lever i vold innenfor husets fire vegger, det kan være hun du ser smiler når dere møtes i butikken. Du ser ikke frykten i henne for hvordan mannen vil skape et mareritt om hun kommer ett minutt senere hjem enn han har bestemt seg for at er riktig. Dere ser ikke kampen hun hadde for å kunne komme seg ut noen minutter for å handle. Når psyken er knekt og kroppen ikke har noe valg, kanskje etter flere år i et grep, når man ikke har noen steder i hele verden å henvende seg – DA er det viktig at Krisesenteret har tilbudet åpent. Starten på det nytt liv. Det er den skjulte volden og de skjulte skadene som gjør dette temaet så inderlig viktig å rette fokus på. Livene som reddes pga kompetansen krisesenteret innehar.

Å hjelpe mennesker i krise gjør at de kommer tilbake i samfunnet, bidrar i jobb, blir gode omsorgspersoner for barna som også har levd i voldssirkelen. I stedet for å sette en pris på hva det koster å hjelpe disse menneskene bør vi snu perspektivet å se på hva vi sparer samfunnet av kostnader om de får den hjelpen de trenger!

Vold i nære relasjoner, den skjulte volden som ikke gir blåmerker, er et stort folkehelseproblem. Undersøkelser viser at de som opplever vold i ung alder ofte utøver vold som voksne. Vi må ikke ruste ned – men ruste opp kompetansen på dette feltet!  Vi er glad for at Høyre i sitt budsjettforslag går inn for å beholde krisesenteret. Men det er fortsatt en vei å gå for at dette kompetansesenteret skal prioriteres slik det bør.

Det er naivt å tro at andre tjenester i kommunen innehar den spesifikke kompetansen og ressurser til å avdekke vold i nære relasjoner, psykisk vold, traumer og har ressurser til å følge opp på en forsvarlig måte som det kreves. Dette er en spesialkompetanse som ligger i krisesenteret i form av at de har opplevd skjebnene tett på kroppen. 

Kine Camilla Tøften, Indre Østfold Høyre/representant Viken Høyre Kvinneforum

Pernille Lemming, Indre Østfold Høyre, tidligere styreleder Indre Østfold Krisesenter.

ANNONSE

Ann-Karin Løken, kommunestyrerepresentant Indre Østfold Høyre

Hilde Borger, Indre Østfold Høyre

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.