FOTO: Stiftelsen Askim Prestegård

Har dannet eget vennelag for prestegården

For å ta vare på Askim prestegård og eiendommen har man nå etablert et vennelag. Vennelaget skal jobbe for å fremme interessen for prestegården, organisere personer, bedrifter og organisasjoner som ønsker å støtte driften der.

I tillegg skal de også stille med ressurser, utstyr eller midler for vedlikehold av bygninger og tunet, samt etablere grupper som på ulike måter kan påta seg konkrete arbeidsoppgaver frivillig og i driften på prestegården.

– For å både drifte og bevare Askim prestegård, trenger vi bistand med oppgaver, maskiner og utstyr også videre. Dersom enkelte har et spesielt yrke eller interesse for spesielle oppgaver, kan dette være nyttige opplysninger for oss ved innmelding. Vi ønsker samtidig at Askim prestegård skal fylles opp med aktiviteter og arrangementer, sier Thomas Riiser, som er leder av vennelaget.

Deres hovedmål er at Askim prestegård skal være et sted for tro, åpenhet og glede for alle som bor i Askim og omegn.

ANNONSE

Som venn av Askim prestegård får du eget vennebevis, et sosialt nettverk, invitasjon til alle åpne arrangementer der og invitasjon til to egne vennearrangementer per år.

– Vennelaget er åpen for alle og vi ønsker at det skal representere mangfoldet i samfunnet. Her skal det være plass til både passive og aktive medlemmer, fortsetter Riiser.

ARKIVFOTO: Liv-Tone Karlsen
ARKIVFOTO: Glenn Thomas Nilsen

FAKTA:

Kontingent: kr. 250,-/år for privatpersoner eller kr. 2500,-/år for bedrifter.
Betaling: VIPPS: 581506 – eller kontonummer: 1100.47.53099 (merk betalingen din med Medlemskontingent for (ditt navn)

ANNONSE

Voldsutsatte må få hjelpen de trenger!

Arrangerer felles julefeiring for niende året på rad