SIGNERTE: Avtalen ble signert på Vonheim i Skiptvet. Her er ordfører Anne-Grethe Larsen (f.v.) og Nina Nesholen. FOTO: Privat
24. november 2019

Forplikter seg til å jobbe for et demensvennlig samfunn

Nylig ble det signert en kontrakt mellom Skiptvet kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Noe som betyr at kommunen forplikter seg til å jobbe for å bli et et demensvennlig samfunn.

Petter Bekkhus-Wetterberg. FOTO: Privat

Kvelden begynte med at Skiptvet kommune sa litt om sine tanker og planer om demensvennlig samfunn. Så snakket jeg litt om demensvennlig samfunn, Nasjonalforeningen, Askim og omegn demensforening og det å være pårørende, sier Nina Nesholen, leder i Nasjonalforsamlingen Askim og omegn demensforening.

Dette er den andre kommunen i vårt distrikt som har skrevet under på en slik kontrakt. I mai singerte Trøgstad-ordfører Saxe Frøshaug under på avtalen. Dette retter seg mot ansatte i privat og offentlig servicenæring. Nasjonalforeningen forplikter seg å hjelpe til.

– Hvis bare alle kan litt mer om demens, vil hverdagen bli mye enklere for alle som er berørt av denne sykdommen, fortsetter Nesholen.

På onsdagens møte på Vonheim var det også foredrag av Petter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved hukommelsesklinikken på Ullevål, hvor han snakket om hva demens er.

FAKTA:

Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje retter seg mot ansatte i privat og offentlig sevicenæring. Kurset tar for seg hvordan man kan gi best mulig service til personer med demens. 

  • Kommunen oppretter en arbeidsgruppe som jobber med kampanjen lokalt. 
  • Arbeidsgruppa holder kurs for ansatte i privat og offentlig servicenæring i sin kommune. 
  • Kurset, og kursmateriell, er gratis for kommuner som er med.
  • For å få tilgang til kursmateriellet, må ordfører signere en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen.