Frivillighet er limet i samfunnet. Hvorfor vil regjeringen kutte overføringer til landets frivilligsentraler?

Indre24
3 minutter lesetid

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet (fra regjeringens egne nettsider)

Denne uka innledet jeg hos frivilligsentralene i Akershus, Østfold og Buskerud (Viken). Det var en flott gjeng som delte entusiastisk hvor viktig frivilligsentraler er rundt i landet vårt. De var også bekymret for fremtiden, og det har de god grunn til.

Regjeringens budsjettforslag innebærer drastiske endringer for landets frivilligsentraler.

Fra 2021 mister landets 462 frivilligsentraler sitt statlige driftstilskudd. Kommunene vil miste sitt driftstilskudd til hver sentral på 414. 000kr (spleiselag med kommunene)

Etter 30 år med tverrpolitisk støtte, forsvinner nå frivilligsentralenes driftstilskudd inn i kommunens rammetilskudd og kommunene står fritt til å bruke pengene, som før altså var øremerket frivilligheten, på akkurat hva de vil. Vi vet at det allerede er vanskelig å prioritere for kommunepolitikerne.

«Frivilligsentralene er lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet»

Vi har frivilligsentraler rundt omkring i hele landet. Frivilligsentraler som er viktig for å knytte folk og frivillighet sammen. Dette generer en stor samfunnsmessig nytte tilbake. En gevinst som er vanskelig å måle men som har stor økonomisk og menneskelig verdi.

Vi bor ulikt i dette landet. Arbeiderpartiet skal være garantisten for: « By og land, hand i hand» og Det skal kunne bo folk i hele landet, og kommuner ikke skal straffes for lavt folketall.

Forslaget fra regjeringen er en svært dårlig handel for mindre kommuner siden regjeringen så tydlelig straffer kommuner med innbyggere under 11 774 innbyggere. Dette er en tragisk situasjon for alle de 50 000 frivillige og over millionen brukere frivilligsentralene organiserer og hjelper. Vi vet at frivillighet lever av lyst, og dør av tvang!

Det er 358 kommuner med en eller flere sentraler som får tilskudd. 265 (74,0 %) av disse frivilligsentralene vil med dette forslaget få sine overføringer drastisk endret og redusert.

Dette er ikke god fordelingspolitikk, og jeg minner om fjellvettregel nr 8 til regjeringen.

«Vend i tide, det er ingen skam å snu»

Cecilie Agnalt
Fylkestingsrepresentant.
Leder Kulturkomiteen i Viken fylkeskommune.

ANNONSE

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.