7. november 2019

Trafikkontroll på Sånerveien

Utrykningspolitiet har igjen hatt trafikkontroll i Hobøl, og resultatet ble at 22 førere fikk forenklet forelegg for høy fart.