Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Stor vannlekkasje i Rakkestad

Fredag ettermiddag ble det oppdaget en stor vannlekkasje i Rakkestad, ved innkjøringen til Holøsåsen.

– Tiltak for utbedring og reparasjon er iverksatt, men det er usikkert hvor lang tid reparasjonen vil ta. De fleste husstander har allerede fått tilbake vannet, mens noen hus langs Storåsveien fortsatt er uten vann. Rentvannsdunk er satt ut i krysset Storåsveien/Steinveien til de som trenger. Vanntrykket vil for noen være litt lavere fremover, og lekkasjen kan ha ført til brunt vann og luft i rørene. La i så fall vannet renne til det blir klart, opplyser Rakkestad kommune på sine nettsider.

Søndag 27. oktober får du ekstra god tid

Boltret seg i ny aktivitetspark