Sekretær Unni Hauer og avtroppende kirkeverge Anne-Grethe Larsen pakker ned kirkekontoret på Heggin i Mysen. Nå skal kirkekontoret flyttes til Askim. Foto: Åshild Moen Arnesen
25. oktober 2019

Alle ansatte til Askim

1. desember er de fem fellesrådene i Eidsberg, Askim, Trøgstad, Spydeberg og Hobøl historie. Da begynner et nytt kapittel for kirken i Indre Østfold.

Av: Åshild Moen Arnesen, Indre Østfold kirkelige fellesråd
– innsendt sak

– Det er fem ulike staber som skal jobbe sammen på en annen måte, det blir en viktig sak å skape denne nye kulturen. Vi må skape en felles plattform, og finne vår retning: Hva er viktige verdier for oss, og hva vil vi med dette? Det er store muligheter, sier Anne-Grethe Larsen, avtroppende prosjektkirkeverge.

Det skjer mye for innbyggerne i Indre Østfold fremover, og kommunesammenslåingen berører også kirken. Som kjent slås altså de fem kommunenes fellesråd sammen til ett, det nye Indre Østfold kirkelige fellesråd. Det blir omkring 40 ansatte.

Diakon i Eidsberg, Solveig Tjernæs Vormeland og sekretær Unni Hauer fra Eidsberg som er på plass i Bøndenes hus i Askim. Foto: Terje Stenholt

Felles kontorlokaler

– Den største endringen er kanskje kontorløsningen. Vi vil nå ha to kontorlokaler; ett på Askim kirkekontor, og ett på Bøndenes hus i Askim, forteller Larsen.

Når folk ringer det nye fellesnummeret, vil telefonen bli tatt på Askim kirkekontor, hvor administrasjonen er lokalisert. Derfra vil det bli satt over til den det gjelder. På dette kirkekontoret vil også prost Kåre Rune Hauge og den nye kirkevergen ha kontorer.

– På Bøndenes hus vil trosopplærere, kantorer, prester, diakoner og kateketer sitte. Dette er en midlertidig løsning i påvente av at vi kommer frem til en mer permanent kontorløsning med plass til alle på ett sted. Kirkelig fellesnemnd jobber videre med dette i samarbeid med kommunen, sier Larsen, som mener at det er mange fordeler ved samlokalisering.

– På denne måten samles ressursene, og vi kan dra nytte av hverandres kompetanse, vi kan effektivisere administrativt, og vi kan økonomisere både bruk av tid og ressurser. Men selv om vi blir ett, er det lokalt det skal skje. Det skal være en lokal arbeidsstasjon i hvert av de fem stedene, og de ansatte skal møte folk der de bor gjennom blant annet kirkelige handlinger og trospplæringstiltak. Det er viktig at vi hele tiden spør oss selv hvordan ting fungerer, slik at vi kan endre underveis dersom det butter. 

Hektisk tid

Planen er at alle skal ha flyttet innen 1. desember slik at man kan være helt operativ fra 1. januar 2020. Da trår den nye organisasjonen i kraft. Det blir da ett fellesråd, og hver av menighetsrådene skal velge en representant til å sitte i det nye fellesrådet, uansett størrelsen på menigheten. Det blir fortsatt menighetsrådene som skal ivareta det lokale menighetslivsarbeidet.

For tiden er det hektisk. Nå forberedes det blant annet håndtering av lønn, pensjon, arbeidsavtaler, virksomhetsoverdragelse og data- og telefonløsninger.

– Det skal bli gitt mer informasjon ut til alle innbyggerne om den nye organisasjonen, kontaktinformasjon og opplysninger om selve virksomheten, lover Larsen.

Får fire års permisjon

Som nevnt, er Anne-Grethe Larsen avtroppende kirkeverge. Hun skal ha fire års permisjon fra jobben, ettersom hun er valgt til ordfører i Skiptvet kommune. Det skal ansettes en vikar for Larsen i mellomtiden.

– Gunnlaug Brenne, nåværende kirkeverge i Trøgstad, er fungerende prosjektkirkeverge frem til en ny kirkeverge er på plass. Det er Bjørn Brustugun fra Trøgstad som er tilsatt som kirkeverge i IØKF, vikar for fire år. Han er nå rektor på Havnås skole/oppvekstsenter.

Larsen ser lyst på fremtiden til Indre Østfold kirkelige fellesråd:

– Det er masse dyktige folk er med på laget som er glade i jobben sin og som vil fortsette det gode arbeidet som drives.