Innstilt som leder i Vikens kulturkomité

Glenn Thomas Nilsen
2 minutter lesetid

Cecilie Agnalt fra Skiptvet er innstilt som leder i Viken fylkes kulturkomité. Valget foretas førstkommende torsdag på Vikens første fylkestingsmøte, et konstitueringsmøte for hele Viken Fylkesting som består av Østfold, Akershus og Buskerud.

Møtet er i festsalen i Urbygningen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

– Viken vil ha høy fokus på kultur som også omfatter idrett, friluftsliv, kulturminner og museer. Viken skal styre etter en parlamentarisk modell. Det betyr at Viken også vil få en egen Fylkesråd for kultur. Hvem dette blir får vi vite på torsdag, sier Agnalt, som har jobbet som gruppesekretær i Østfold Arbeiderparti de siste årene.

Skiptvet-kvinnen kjenner hele Indre Østfold godt, noe som vil komme godt med når politikk innen kulturfeltet skal skapes i nye Viken.

Dette skriver samarbeidsplattformen for AP,SP, MDG og SV om kultur:

ANNONSE

  • Kultur er viktig for vår historie, for vår hverdag og for å skape en god fremtid.
  • Et mangfoldig tilbud innen kultur, kunst, idrett og friluftsliv er viktig for hele mennesket.
  • Felles opplevelser gir livene våre innhold og binder oss sammen. Det bryter ned barrierer, og skaper forståelse og toleranse.
  • Idrett er med på å gi mennesker økt livskvalitet og mestring, felles opplevelser og er samtidig en viktig arena for bedre integrering, sosial utjevning og likestilling.
  • Kultur, idrett og friluftsliv har verdi i seg selv.

FAKTA:

Cecilie Agnalt har yrkesbakgrunn som spesialsykepleier og adjunkt i videregående skole.

Samtidig har hun solid utdannelse med kunsthistorie og estetiske fag fra Høyskolen i Oslo i sin fagkrets.

I tillegg har hun en rekke styreverv som Arbeiderbevegelsens kulturnettverk, Galleri F15/ Punkt Ø. Hun var også første styreleder i Nes Lenseteater.

Hun ledet Arbeiderpartiets Distriktsutvalg som ble vedtatt våren 2019.

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.