Erik Unaas. Foto: HP Thorbjørnsen

Indre Østfold kommunestyre – 2020-2023, noen betraktinger/refleksjoner

Snittalder på nesten 50 år – gjennomsnittsalderen på det første kommunestyret i Indre Østfold kommune er på 49,3 år – jeg tror det er sånn rimelig etter landsgjennomsnitt. RV (60 år), Ap (57,8), KrF (57,5) og FrP (56,6) har de eldste, mens MDG (42,5) har den yngste gruppa.

22 % er debutanter – 10 av det nye kommunestyret på 45 er «debutanter», dvs at de har vært fast medlem i et kommunestyre tidligere.

Superveteran Trygve – Trygve Westgård (71) fra Askim har sittet sammenhengende i kommunestyre siden 1987, og går på sin niende periode. Ap-veteranen var ordfører i Askim i årene 2003-2011, og har også vært medlem i fylkestinget i Østfold (to perioder).

Men flest veteraner i Høyre – i Høyre Lise Rognerud går på sin 5. periode, Frank Finstad og Thor Hals går på sine 6. perioder, runde nr. 7.   Thor ble innvalgt for FrP i 1999, men meldte seg etter kort tid inn i Høyre.

Sigmund eldstemann – Sigmund Lereim (Sp) fra Spydeberg er eldste fast medlem i kommunestyret med sine 74 år. Men han kan i enkelte møter bli «slått» av Yngve Hågensen (Ap) fra Askim, som er 2. vara. Den tidligere LO-toppen er 81 år, og like sprek og vital.

Tuva yngst – Tuva Sjøenden Nybakk (Sp) fra Trøgstad er yngst med sine 18 år. Hun er en aktiv jente, leder av Senterungdommen i Østfold og elev ved Mysen videregående skole.  Mattis Minge (Sp, 20) fra Havnås og Eidsberg og Petra Brinch (Ap 22) er de nærmeste på «ungdomskvoten».

44 % kvinner – i det nye kommunestyret er ca 44 % kvinner (20), 58 % menn (25).

Høyre med flest menn – det store «mannepartiet» er Høyre, 8 av 11 i gruppa er menn og 13 av de 17 første på lista (vara inkludert).

SV med flest kvinner – mens situasjonen er helt omvendt i SV.  9 av de første 12 på lista (vara inkludert) er kvinner. Sp, KrF, SV og MDG har for øvrig andel kvinner/menn i sine kommunestyregrupper, mens i Ap er 4 av 9 kvinner.

Ingen med innvandrerbakgrunn – det er ingen direkte i det første kommunestyret med nær  innvandrerbakgrunn. Imran Kahn (Ap) fra Askim er 3. vara, og den nærmeste.

Svein debuterte i 1971 – Svein Syversen (SV) kom med i Eidsberg kommunestyre i 1971, da for Ap. Det er nesten 50 år siden det. I tillegg har vært medlem i Nøtterøy kommunestyre for Ap, i Halden to perioder for MDG, og vært rådmann i Rømskog kommune.

Også Frank i tre partier – Svein får i antall partitilknytninger følge av Frank Finstad, nå i Høyre, men med tidligere bakgrunn i Askim fra Ap, Uavhengige sosialister og SV.

Ni tidligere ordførere – Trygve Westgaard (Ap, Askim), Simen Gjølsø (Sp, Hobøl), Olav Breivik (H, Hobøl), Petter Schou (H, Spydeberg), Thor Hals (H, Askim), Håvard Jensen (FrP, Askim), Britt Gulbrandsen (KrF, Spydeberg), Saxe Frøshaug (Sp, Trøgstad) og undertegnede (H, Eidsberg) er eller har alle vært ordførere. Dessuten har Øivind Reymert (KrF) og Trond A. Enger (tidligere Sp, nå Ap) vært varaordførere i henholdsvis Eidsberg og Trøgstad.

Eidsberg fikk inn flest – i den grad det er viktig i ettertid, så kom 14 med adresse i dagens Eidsberg kommune inn (9 av dem er faste i kommunestyret nå), Askim 11, Spydeberg 8, Trøgstad 6 og Hobøl 5. 

Erik Unaas har skrevet denne artikkelen. Erik var varamedlem i Askim kommunestyre 1979-1991, fast medlem 1991-2017. varamedlem Eidsberg kommunestyre 2017-2011 og ordfører siden 2011-. I tillegg har han tre perioder i Østfold fylkesting.

ANNONSE

ANNONSE

Jubileumsutstilling i Midtstuen

– Vi ønsker oss flere besøksbabyer