Illustrasjonsfoto: Adrian Sellstrøm
4. oktober 2019

Stanser togtrafikken i to timer på grunn av politisk streik

Bane NOR melder at samtlige person- og godstog i hele landet stanser i to timer mellom klokken 12.00 og 14.00 torsdag 10. oktober.

Årsaken er at Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund oppfordrer sine medlemmer i togselskapene og Bane NOR til politisk streik mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke.

– Alle tog kjører til nærmeste stasjon innen klokka 12.00 og står der til trafikken gjenopptas fra klokka 14.00. Togene blir minimum to timers forsinket avhengig av når de stoppet på nærmeste stasjon for å vente. Enkelte tog blir innstilt som følge av streiken, opplyser Bane NOR på sine nettsider.

Reisende må også regne med følgeforsinkelser i ettermiddagsrushet i lokal- og regiontrafikken rundt de store byene.

– Det skyldes at totimers oppholdet fører til at togene ikke vil være riktig plassert etter rutetabellen når de starter opp igjen klokka 14.00. Togene vil gradvis komme i rute utover ettermiddagen. 

(Kilde: Bane NOR)