Hele gjengen samlet. Foto: Privat

Østfold Bygdeungdomslag på sitt årlige høstkurs

Helgen 20 -22 september var Østfold Bygdeungdomslag på høstkurs på Sanner hotell på Gran på Hadeland for å kunne lære om organisasjonen og sitt styreverv.

På høstkurs lærer vi mer om det å være ledere og nestleder og ansvaret det medbringer, hvordan vi skal styre økonomien, hvordan vi skal arrangere aktiviteter og tevlinger, og hvordan vi skal kunne informere og skape engasjement for det vi jobber med. Norges bygdeungdomslag er en organisasjon av og for ungdom!

Andrea Hvidsten. Foto: Martine Willoch

Vi bruker dagene på å lære om de forskjellige vervene. I tillegg var det kortkurs med ulike aktiviteter, samt et foredrag av bondevettjentene om kosthold og fysisk aktivitet. Kurshelgen avsluttes i tradisjon tro med banket ikledd penklær, med dans og sang ut i de lange nattetimer.  

Andrea Hvidsten, organisatorisk nestleder i Østfold Bygdeungdomslag hadde sammen med resten av fylkesstyret ansvar for å arrangere høstkuret.

Hvorfor er vi på høstkurs? «Det er en veldig viktig del av organisasjonsopplæringen, at som et styre i et lokallag lærer å drifte et lokallag og hvordan man sitter i et styre. Det er en viktig lærdom til senere i livet, man vet hvordan en organisasjon funker.»

Videre sier Andrea at høstkurs er en stor arena der man blir kjent med mange nye mennesker og stifter nye bekjentskap. Hun er fornøyd med et vellykket høstkurs og håper at alle kursdeltakerne har kost seg.

Østfold Bygdeungdomslag (ØBU) er et fylkeslag innenfor Norges Bygdeungdomslag. ØBU består av 14 lokallag som er spredt rundt over hele Østfold.  Fredag ettermiddag ankom 70 blide og engasjerte ungdommer Sanner Hotell spente for helgen.

(Sendt inn av Østfold Bygdeungdomslag)

Stenger vannet i perioder

Bronse til trialjentene i Trial des Nations