Anne Grethe Larsen. Foto: Åshild Moen Arnesen/ Indre Østfold Kirkelige fellesråd

Søker ny kirkeverge i Indre Østfold

Kirkeverge for Indre Østfold kirkelige fellesråd er i dag Anne Grethe Larsen. Ettersom hun blir ordfører i Skiptvet lyses det nå ut et fire år langt vikariat som kirkeverge.

– Den nye kommunen vil ha ca 45.000 innbyggere, 72% av disse er medlemmer i Den norske kirke. Det nye fellesrådet vil få ansvaret for drift og vedlikehold av 12 kirker og 13 kirkegårder, og vil være arbeidsgiver for 45 ansatte. Indre Østfold kirkelig fellesråd blir gravferdsforvalter i den nye kommunen, ifølge kirken.no (ekstern lenke)

Larsen ble høsten 2018 tilsatt som prosjektleder for sammenslåingsarbeidet som kirkeverge i det nye fellesrådet. Nå er det behov for en vikar ettersom hun blir ordfører i Skiptvet.

ANNONSE

(Kilde: kirken.no)

ANNONSE

ANNONSE

Venstre og Senterpartiet overtar ledelsen i Marker

MC-ulykke på Solbergfossveien