Solfrid Leinebø Seljås. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Innsettelse av ny sokneprest

Ved søndagens gudstjeneste i Trøgstad kirke markeres det at Trøgstad og Båstads nye sokneprest, Solfrid Leinebø Seljås, innsettes i tjenesten.

Det er mange som medvirker ved denne gudstjenesten, blant annet fungerende prost Runo Lilleaasen, kateket Elin Moskvil, sokneprest Solfrid Leinebø Seljås, klokker, forbønnsleder, barnevert m. flere. Koret Ambolten bidrar med gode sanger med sin dirigent Torill Skaug Gaasland. Mina og Hans Petter Ringstad spiller trompet og baryton sammen med organist Natalia Bourlatschenko som er musikalsk ansvarlig for gudstjenesten.

Vi skal feire nattverdens sakrament, og offeret går til menighetens eget arbeid for barn, unge og eldre. Bibeltekster om kjærlighet skal leses, og kjente salmer skal synges.

Etter gudstjenesten serverer menighetsrådet kirkekaffe i Kirkestallen, og alle er velkommen til å være med å ta imot vår nye sokneprest.

ANNONSE

Arrangør er: Den Norske Kirke i Trøgstad og Båstad.

ANNONSE

ANNONSE

MC-ulykke på Solbergfossveien

Espen Tveit med ny fotobok fra Mysen