KART: Arbeidet vil foregår på den 11 km lange strekningen E18 Ørje-Melleby (mellom de røde markørene) med omkjøring via fv.128 på nordsiden av E18.

Stenger E18 i ti uker

Fra mandag klokken 09.00 stenges E18 mellom Ørje og Melleby. Denne strekningen blir stengt frem til 29. november. I byggeperioden ledes trafikken over på fylkesvei 128.

– Denne delen av E18 vil være helt stengt for trafikk i første delen av byggeperioden, men for å redusere belastning for trafikantene, vil vi åpne det østgående kjørefeltet i retning Sverige så snart som mulig, sier byggeleder Lars Frode Christiansen i Statens vegvesen.

Illustrasjonsfoto

Arbeidet omfatter bygging av et nytt anlegg for vegbelysning på nordsiden av E18 fra Melleby til Ørje. Denne strekningen er 11 km lang og arbeidet vil bestå av tre deler.

* Ørje – Trollbergtjern (7 km). Det skal her settes opp veilys på en side av veien. Kablene skal hvis mulig legges i eksisterende trekkerør.

* Trollbergtjern – Melleby (3 km). Det skal først graves og legges nye trekkerør i bakken, før det trekkes kabler og settes opp veilys på en side av veien.

* Kryssområder og forbikjøringsfelt. Her skal 128 gamle lysarmaturer skiftes ut med nye LED-lys.

ANNONSE

Det skal settes opp lysmaster på en side av veien, som skal dekke begge kjørefelt, der belysningen monteres i 12 meters høyde. Selve mastene skal være av en type som gir etter ved eventuell kollisjon.

Oppgraderer til LED

Prosjektet omfatter en rekke arbeider knyttet til lysanlegg og tilførselsskap for strøm. Det skal samtidig monteres fem nye transformatorer for å sikre strømforsyning til anlegget.

I tillegg skal det oppgraderes til LED-belysning i de tre kryssområdene ved Melleby, Trollbergtjern og ved Ørje, og på en strekning med forbikjøringsfelt ved Høyås.

– Vi beklager de ulemper dette arbeidet medfører i byggeperioden, både for trafikanter som pleier å benytte E18 og for naboer til fylkesvegen som kommer til å oppleve mer trafikk, sier Lars Frode Christiansen.

(Kilde: Pressemelding fra Statens vegvesen)

ANNONSE

ANNONSE

Laserkontroll og påvirket sjåfør

– Brannen er slukket