Leserinnlegg fra Thor Hals (H).

Indre Østfold må spille på lag med frivilligheten

Idrett, kultur og frivillighet gir hverdagen mer mening og skaper møteplasser for folk. Det skaper også tilhørighet til lokalsamfunnet og er ikke minst viktig i folkehelsearbeidet.

Jeg er glad jeg er med i et parti som verdsetter kultur, idrett og frivillighet så høyt. Alle skal få kjenne gleden ved å ta del i idretts – og kulturtilbudet. Høyre ønsker å videreutvikle tilbudene. Det er viktig for kommunen å spille på lag med frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Frivillighetens bidrag innen idrett og kultur er helt avgjørende i lokalsamfunnet, og må også få være med på å legge premissene for samarbeidet.

Vi må også være villige til å bruke ressurser så frivilligheten i Indre får mulighet til å fungere optimalt. Askim bystyre bevilget derfor i sitt siste møte før ferien 300 000 kroner til Frivilligsentralen i Askim. Dette omsettes så til gratis arrangementer for barn og unge.

Vi i Høyre i Indre Østfold vil være garantisten for at vi vil videreføre støtten til kommunens flotte frivilligsentraler som bidrar med så mye positivt i lokalsamfunnet vårt.

Høyre vil videreføre Askim kulturhus som regionalt kulturhus og styrke Festiviteten i Mysen som en scene for lokale produksjoner. Vi er også opptatt av å sikre gode kulturskoler, med godt faglig innhold og en kapasitet som vil redusere ventelistene. Vi er også opptatt av å bygge opp under tilbudene i våre tettsteder.

ANNONSE

Gode idrettsanlegg er viktig for rekrutteringen og for gleden av å utøve de forskjellige idrettene. Høyre er heller ikke fremmed for å satse på flere og nye idrettsanlegg. Det viktigste er at flest mulig får tilgang til anleggene og tilbudene som vil gi den lokale tettstedsutviklingen ekstra drahjelp.

Jeg gleder meg til å fortsette jobben med å fremme frivilligheten i hele vår nye flotte kommune.

Thor Hals
Ordfører i Askim
2. kandidat Indre Østfold Høyre

ANNONSE

ANNONSE

Et allsidig høstprogram på prestegården

Folkehelse – valgets viktigste sak!