Storgata på Ørje. (Arkiv/ Illustrasjonsfoto: Adrian Sellstrøm)

Alenestående fantastiske Marker

Hva mener så Marker AP om kommunesammenslåing? Vi har tatt et standpunkt på at vi ønsker å bestå som en egen kommune, og ikke bli en del av en annen kommune. Dette gleder en Marker patriot.

Jeg er 100% overbevist om at vi som bor i Marker forstår Markers utfordringer best. Jeg vil i dette innlegget legge frem mitt syn og våre standpunkter angående kommunesammenslåing, men jeg vil også presisere at vi selvfølgelig skal samarbeider med andre kommuner for et best mulig tilbud når det er hensiktsmessig.

Dette mener Arbeiderpartiet sentralt om kommunesammenslåing: «Sammenslåing av både kommuner og fylker skal baseres på frivillighet». «Vi vil støtte frivillige kommunesammenslåinger som er vedtatt og igangsatt. «Sørge for en god kommuneøkonomi i alle landets kommuner, også de som velger å ikke slå seg sammen». «Vi vil prioritere mer penger til barnehage, skole og eldreomsorg i kommunene». Jeg vil også klargjøre Marker AP sitt ståsted hentet fra vårt partiprogram. «På tross av at regjeringen fjerner økonomiske midler og andre forutsetninger for at mindre kommuner skal stå på egne ben, vil Marker AP videreutvikler Marker som egen selvstendig kommune. Vi er stolte av det innbyggerne får til».

Jeg hører stadig argumenter om at vi ikke kan klare oss selv pga. små faglige miljøer, lite attraktivt arbeidsmiljø og dårlig økonomi. Dette mener jeg er feil. Vi holder til kun en times kjøring fra Oslo, så det å ikke få faglig påfyll tror jeg ikke på. Hadde dette argumentet hatt noe som helst hold, så må vi jo legge ned mesteparten av Norge. Er det noe vi vet, så er det at det ER store avstander i Norge. Alle kan ikke jobbe i «Storbyene», og jeg tror heller ikke at alle vil dette. Jeg ser en fremtid hvor vi må kunne tilby arbeidsplasser i nærområdet hvor du kan benytte utdannelse og erfaring.

ANNONSE

Det ville være trist å flytte alle disse arbeidsplassene ut av kommunen. Hva har vi da og tilby unge mennesker som ønsker å bosette seg i Marker etter endt utdannelse? Vi har jo fått erfare hva «Nærpolitireformen» har tilført følelsen av sikkerhet i nærmiljøet. Jeg nekter å la regjeringens politikk rasere resten av nærmiljøets muligheter for videre vekst og velstand. Hva er det neste som forsvinner? Vi har mistet Lensmannskontoret, muligheten for å få pass lokalt og skoletannlegen. Dette må ta en slutt! Og hva har så Marker fått tilført? Ikke stort så langt jeg kan se. Grunnen til at vi har klart oss så bra er jo at vi har fantastiske innbyggere og et kommunalt selvstyre som ser Markers utfordringer. Hva vil skje om vi fjerner det lokale styret og arbeidsplassene, hvem skal da ta vare på bygda vår?  Min frykt er hva mer som kommer til å bli rasjonalisert/effektivisert i de «store fagmiljøenes» navn neste gang. Snakker vi da eldreomsorg, brannvesen og skole? Dette er IKKE skremsel propaganda, men kan bli realiteter på sikt. Nå er det viktig at vi gjør jobben vår for Marker lokalt den 9. september 2019, og at Arbeiderpartiet gjør resten av jobben ved Stortingsvalget i 2021

Med dette utgangspunktet, så er det ingen tvil om at vi vil jobbe for Marker som egen kommune. Selvsagt vil vi møte utfordringer basert på regjeringens politikk, men vi er heldige i Marker som kan kontre mange innstramminger med de mange potensialene vi har. Det jeg frykter mest er tvang, og i den forbindelse vil jeg kjempe for et selvstendig Marker styrt av Markers folkevalgte så lenge jeg kan.

Jens Gunneng
Listekandidat for Marker Arbeiderparti

ANNONSE

ANNONSE

Trafikkuhell i Mysen

Innviet grillhytta og sansehagen