Marker – et godt sted å leve og bo

I den fine bygda vår, Marker kommune, er mulighetene mange og sånn vil vi fortsette å ha det i fremtiden.

God og trygg oppvekst, trygge barnehager, barne- og ungdomsskole hvor alle er inkludert.
Fortsette å jobbe med å ha gode fritidstilbud for alle aldre. Vi har per i dag både forskjellige typer idrett, speider og et flott ungdomshus med mange fine tilbud og aktiviteter.
Vi vil også jobbe for å beholde den gode eldreomsorgen vi har i bygda vår. Det er viktig for oss at de eldre og syke har en god og trygg hverdag i den siste fasen av livet. Det skal være godt å bli gammel i Marker kommune.

Dette må vi ta vare på.

ANNONSE

Anita Kehus
Listekandidat Marker Arbeiderparti

ANNONSE

ANNONSE

Nå kan du levere morsmelk i Askim

Mann i 20-årene ble anmeldt