Fra byrommet i Askim lørdag. (Foto: Sidsel Sørli)
10. august 2019

Nærmiljøprinsipp ved behov for sykehjemsplass

Innsendt

Indre Østfold Senterparti åpnet lørdag valgkampen med en markering på torget i Askim. Her lanserte de forslaget om å innføre et nærmiljøprinsipp for eldre som har behov for sykehjemsplass.

Senterpartiet vil innføre et nærmiljøprinsipp slik at du får tilbud om plass på nærmeste sykehjem når du trenger sykehjemsplass. Således kan også ektefeller som trenger sykehjemsplass få tilbud om plass på samme sykehjem, og mulighet til å dele rom så lagt det er faglig forsvarlig. Vi mener dette er avgjørende for en verdig alderdom. Tilhørigheten til et nærmiljø blir ikke mindre viktig når du kommer opp i årene og får svekket helse, og jeg vet at mange eldre frykter å bli plassert langt vekk fra sitt bomiljø og uten kjente ansikter. Plass i nærmiljøet gjør det også enklere for familie og venner å komme på besøk. Derfor vil etablering av et nærmiljøprinsipp være viktig for oss inn i den nye kommunen.

Ordførerkandidaten holdt hovedappellen under arrangementet. Her viet han mye oppmerksomhet til sin og Senterpartiets tanker om det å bli eldre i Indre Østfold kommune.

Trygghet for helsehjelp og sykehjemsplass er ikke nok. Ensomhet og depresjon er noe av det som forringer livskvaliteten mest. En verdig alderdom handler derfor også om at kommunen må legge til rette for aktivitet og fellesskap, god besøkskultur og matglede. Sunn og smaksrik mat skal være en viktig del av sykehjemstilbudet. Og det er ingen akseptabel løsning å sentralisere og konkurranseutsette matlagingen slik vi ser at enkelte kommuner har gjort. Senterpartiet vil derfor sørge for at dagens institusjonskjøkken består, slik at vi får lokalprodusert mat, fleksibilitet rundt måltidene og matlukt i gangene på det enkelte sykehjem.

Arrangementet samlet senterpartister, sympatisører og nysgjerrige fra alle deler av den nye kommunen. Fra scenen fikk de både musikk, humor og motorsagkonkurranse. Likevel er det ingen tvil om at det er politikken som står i sentrum. Å stanse fylkessammenslåingen mellom Østfold, Akershus og Buskerud til monsterfylket Viken ble møtt med stort bifall. I tillegg vil Senterpartiet gjøre Indre Østfold til den beste oppvekstkommunen, bygge kvalitet innenfor dagens skoler og si nei til eiendomsskatt på bolig og næring.

Senterpartiet er et jordnært styringsparti basert på forvaltertankegang og nøkternhet. Vår styring vil gi den nye kommunen bærekraft og rom for å utføre tjenester med høy faglig kvalitet, gi gode rammer for frivilligheten og bidra til en fremtidsrettet næringsutvikling. Senterpartiet kommer fremover til å spille på muligheter som finnes i hele Indre Østfold, og tilrettelegge for en god utvikling og vekst i hele kommunen.

Saxe Frøshaug
Ordførerkandidat for Senterpartiet