(Foto: Arbeiderpartiet)
10. august 2019

Hele, faste stillinger

Leserinnlegg

I sommer mistet Arbeiderpartiet en fremragende politiker i Malvikordfører Ingrid Aune. Ingrid var et forbilde for meg. Ikke bare fordi hun var ung og kvinne, men på grunn av hennes utrettelige arbeid for flere kommunale heltidsstillinger.

Sammen med rådmann og fagbevegelse arbeidet hun systematisk for å få bukt med ufrivillig deltid i sin kommune, og resultatene lot ikke vente på seg. I løpet av 4 år har halvparten av de som jobbet ufrivillig deltid i Malvik fått økt fast stilling, og 1/3 har fått 100 % fast jobb. Det samme vil jeg gjøre i Indre Østfold, og Ingrid skulle være min støttespiller. Nå må jeg gjøre jobben uten Ingrids støtte, men motivasjonen for å starte et tilsvarende heltidsarbeid i Indre Østfold er desto større.

Ellen (32) er et godt eksempel på hvorfor heltid betyr så mye for den enkelte: Det er lørdag formiddag og Ellen og er på tur i lysløypa med barna sine da telefonen ringer. I displayet står det: «Trine jobb». Ellen tar ett skritt unna engangsgrillen og vekk fra barna før hun svarer. – Hei Ellen, sier Trine. -Marte har ringt. Hun er syk. Har du mulighet til å ta hennes vakt i natt? Ellen trenger ikke betenkningstid. Svaret er som alltid, ja.

Så starter logistikkjobben. Kan pappaen stille opp i kveld, eller må hun høre med søstera si? Ellen synes det er ubehagelig å spørre i siste liten og skulle aller helst vært hjemme. Men bunken med regninger argumenterer best.

Heltid er vinn-vinn. Forskning fra Fafo og erfaringer i kommune-Norge, viser at heltid i helse- og omsorg er bra både for de eldre og syke, og for de ansatte. De pleietrengende får ansatte som har bedre tid. De slipper å forholde seg til mange forskjellige folk og det gir større rom for kvalitetsutvikling over tid. De ansatte får forutsigbar arbeidstid, trygg pensjon og ei lønn å leve av.

Sykefraværet er også lavere blant folk i hele stillinger. Uten sykefravær ville Indre Østfold kommune spart 72 millioner kroner hvert år. Om vi reduserer sykefraværet med bare ett prosentpoeng vil vi spare 10 millioner kroner.

Ellen er ikke unik. I kommunal sektor jobber om lag halvparten av de ansatte deltid. Åtte av ti deltidsansatte er kvinner og jobber i typiske kvinneyrker, som innen helse- og omsorg. Deltidsjobb betyr deltidslønn og deltidspensjon, men med samme kostnader til husleie, mat og strøm. Deltid gir dårligere økonomi og mer utrygghet. Mange må som Ellen alltid si ja når jobben ringer, for regningene må betales.

Sykepleierforbundet mener at for få heltidsstillinger er en viktig årsak til at kun to av ti nyutdannede sykepleiere ønsker å jobbe i kommunene. Arbeiderpartiet vil at eldre og pleietrengende i Indre Østfold skal få best mulig omsorg.

Vi vil rekruttere de beste helsefagarbeiderne og sykepleierne. Spesielt viktig er dette framover fordi mangelen på helsearbeidere øker i hele Norge. Derfor må vi lyse ut faste, hele stillinger.

Kathrine Hestø Hansen
Ordførerkandidat Indre Østfold Arbeiderparti