Bildet viser et busskilt.
Leserinnlegg fra ordførerkandidat Saxe Frøshaug, Sp. (Illustrasjonsfoto: Adrian Sellstrøm)

La oss etablere en god INDRE-buss

Det snakkes mye om hvor dårlig kollektivtilbud vi har i Indre Østfold og om hvordan innbyggerne her over tid har blitt stemoderlig behandlet når fylkeskommunen i Østfold har fordelt den samlede pengesekken til samferdsel på om lag 750 millioner kroner.

Knytte stedene sammen. På vei inn i Viken kan det åpne seg nye muligheter for å få gjort noe med akkurat dette. Det blir derfor viktig at vi snarest mulig tydeliggjør noen ambisjoner og forventninger til framtidige kollektivløsninger for Indre Østfold. Og etter kommunesammenslåingen blir det enda viktigere enn før å jobbe godt for å knytte grender og tettsteder i den nye storkommunen sammen gjennom gode bussforbindelser.

Bidra til arbeidsplassvekst. Jeg mener det vil være en god mulighet å få på plass en egen INDRE-buss langs gamle E18 fra Elvestadkrysset til Mysen, via de voksende næringsområdene Holtskogen, Myrerskog, Løvestad, Sekkelsten, Slitu Brennemoen, Momarken og Ramstad. Bussruten vil kunne bli et viktig bidrag til næringsliv og lokal arbeidsplassvekst. Ingen av disse stedene betjenes i dag med tog.

Faste timesavganger. En INDRE-buss med timesavganger (og kanskje etter hvert også halvtimesavganger) vil åpenbart være kjærkomment for mange innbyggere i Indre Østfold som i dag har alt for dårlig tilbud. For Skjønhaug/Båstad må løsningen være at INDRE-bussen etablerer sideruter ut fra E18-traseen. Et tilsvarende opplegg bør også vurderes for Skiptvet og Ørje

Bedre korrespondanse tog/buss. Skal man lykkes med denne satsingen er det viktig å sørge for god korrespondanse med tog ved kollektivknutepunktene i Askim og Mysen. For øvrig har vi korte avstander i Indre Østfold. Ruten langs E18 er ca 30 km, og fra Mysen til Båstad ca 15 km.  Jeg er derfor sikker på at det er mulig å få til en god løsning her med relativt små kostnader.

ANNONSE

Eget Indre-design. Er vi litt kreative her, så sørger vi for, sammen med det nye ruteselskapet i Viken, at de to bussene vi trenger fra starten får eget INDRE-design med kart, farger og «På Kornet»-logo. Slik kan vi også markedsføre og styrke identiteten for Indre Østfold.

Godt valg 2019!

Saxe Frøshaug
Ordførerkandidat Senterpartiet

ANNONSE

ANNONSE

– Rykter om vår død er betydelig overdrevet

Lastebil med lekkasje