Sønderskutt buss ved Fossum bru i april 1940. Bussen hadde fraktet tyske soldater fra Oslo til Spydeberg. Mange tyskere ble drept. (Foto: Fotograf ukjent/ Østfold fylkes billedarkiv)

Da krigen kom til VM-bygda Spydeberg

I år skal tropper fra mange land krige om VM-medaljer i Spydeberg-skogen. Men ikke langt fra VM-arenaen på Mørk har det foregått blodige kriger to ganger de siste vel 200 årene.

• Saken er lånt fra www.woc2019.no (ekstern lenke) – WOC 2019 er 12. til 17. august.

Østfold har opplevd sin rikelige andel av ufred og krig gjennom historien. De fleste vet for eksempel at svenskekongen Karl 12. falt ved Fredriksten i 1718 under den store nordiske krig.

Glommalinjen

Glomma har vært en barriere i flere kriger. Elva, som er Norges lengste, deler fylket i to og utgjør i dag Spydeberg kommunes grense mot øst. Enn så lenge, får vi si: Fra 1. januar 2020 blir Spydeberg en del av den nye Indre Østfold kommune. Men kamp om kommunegrenser er ikke tema her. Det er derimot to av de virkelige krigene som har rammet Indre Østfold og Spydeberg på 1800- og 1900-tallet.

Svensk felttog

Ved freden i Kiel i januar 1814 ble Danmark tvunget til å avstå Norge til Sverige. Men med prins Christian Frederik som anfører reiste nordmennene seg i stedet til en selvstendighetskamp som ledet til Grunnloven på Eidsvoll av 17. mai.

Sommeren 1814 ville imidlertid svenskene ha sitt. Hærfører og kronprins Karl Johan satte alt inn på å erobre Norge. Østfold ble angrepet fra flere kanter, og krigen rullet også gjennom amtets indre bygder der mange falt, både nordmenn og svensker. Men det var styrkene fra Sverige som var på offensiven.

I noen dramatiske augustdager i 1814 lå det norske hovedkvarteret på Spydeberg prestegård. Ved Langnes nord for Askim hadde de norske styrkene en skanse som skulle hindre svenskene å krysse Glomma over en flytebru som var blitt lagt her. 9. august sto slaget ved Langnes skanse.

Fra sin base i Spydeberg skal kong Christian Frederik ha blitt vekket av skuddene noen kilometer unna. Da han så en død løytnant under et besøk ved fronten utbrøt han: «Min Gud, er jeg skyld i alt dette?»

(Saken fortsetter under bildet)

ANNONSE

BILDE: Slaget ved Langnes skanse 9. august 1814. (Illustrasjon: H. A. Angrell / Nasjonalbiblioteket)

Gravlagt i Spydeberg

Til tross for at de norske styrkene bet bra seg, tok kongen en beslutning om retrett – for å få slutt på krigen. Nordmennene trakk seg tilbake over Glomma og inn i Spydeberg – de mistet 6-7 mann i slaget. Ytterligere vel 20 soldater døde av dysenteri i lasarettet ved Nestingen i Spydeberg.

Allerede 8. august ble det holdt statsråd på prestegården i Spydeberg. De norske lederne aksepterte et overraskende svensk tilbud om våpenhvile. Norge sto i en håpløs situasjon overfor den svenske overmakten, og felttoget var over etter to uker. Etter fredsforhandlinger i Moss måtte Norge akseptere å gå inn i union med Sverige, men fikk samtidig anerkjent sin selvstendighet.

Krigen kom i buss

126 år senere kom fienden fra motsatt retning. Torsdag 11. april 1940 fikk tyske styrker som nettopp var ankommet Oslo, ordre om å marsjere direkte mot Østfold. Rundt 1500 mann gikk gjennom Hobøl og Spydeberg for å møte det angriperne fra Tyskland trodde var en norsk styrke på kanskje 4000-5000 mann.

Slaget om Østfold sto ved Fossum bru på grensen mellom Spydeberg og Askim, skriver historikeren Åsmund Svendsen i Østfolds historie. I grålysningen 12. april kom de første tyske soldatene til Fossum i busser de hadde rekvirert i Oslo. Bussene ble stanset av norske veisperringer, og så braket ilden løs mot den tyske konvoien. De fleste tyskerne i den første bussen døde. Fienden ble stående fast i Spydeberg. Fossum bru ble forsøkt sprengt fra norsk side, men det lyktes ikke. Tyskere som prøvde å krysse Glomma over isen ble tatt av vannet da lukene i dammen ved Solbergfoss ble åpnet, eller de ble skutt etter.

Måtte gi seg

Den norske motstanden ble imidlertid kortvarig, og natten til lørdag 13. april greide de første tyske styrkene å ta seg over Glomma etter et voldsomt angrep. Senere samme dag var det kamper flere steder i området rundt Askim. Flystøtte hjalp de tyske inntrengerne til å ta kontroll. Den norske motstanden brøt sammen, og store deler av de norske militære styrkene flyktet til Sverige.

Mandag 15. april 1940 hadde tyskerne kontroll over hele Østfold. Vel 20 militære mistet livet under kampene i Indre Østfold og 12 sivile i Askim.

Kilder:

  • Nils E. Øy (red.), Østfold – by og bygd i Norge, Oslo, 1978.
  • Sven G. Eliassen, Små len – ett amt – Østfolds historie, bind 3, 2005.
  • Åsmund Svendsen, Fylke i grenseland – Østfolds historie, bind 4, 2005.
  • Slaget ved Langnes skanse
  • Historien om en buss (Spydeberghistorien)

(Saken er lånt fra www.woc2019.no)

ANNONSE

ANNONSE

Kontroll med nedslående resultat

Brann i høyballer