Det gule huset på Ørje. (Foto: Privat)

Har fått støtte fra Kulturminnefondet

I første halvår av 2019 har 385 private eiere av verneverdige kulturminner fått 77,5 millioner kroner i støtte fra Kulturminnefondet.

Fra 1. januar til og med 21. juni i år, har Kulturminnefondet behandlet over 800 søknader med et søknadsbeløp på 300 millioner kroner. 385 av desse har nå fått støtte på til sammen 77,5 millioner kroner.

– De seneste årene har tilskuddene som Kulturminnefondet gir til eiere av verneverdige kulturminner blitt doblet. Kulturminnefondet sikrer viktige kulturminner over hele landet på en effektiv og målrettet måte. Det å ta vare på kulturarven er bra for miljøet, det gir kunnskap om historien vår, og det skaper aktivitet og arbeidsplasser over hele landet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

2019 er første året Kulturminnefondet behandler søknader fortløpende, og tilbakemeldingene er gode. Saksbehandlingstiden har gått kraftig ned. 

– Innføring av løpende saksbehandling har skjedd etter forslag fra eierne, og jeg er veldig fornøyd med at det nå fører til enklere søknadsbehandling og raskere saksbehandlingstid, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Disse har fått støtte i Indre Østfold:

ANNONSE

Prosjektnavn: Fagerhaug, fasade (Marker)
Hilde Nyborg Braarud
Tilsagnsbeløp: 470 000

Prosjektnavn: Det gule huset på Ørje
Trine-Lise Tømmernes
Tilsagnsbeløp: 230 000

Prosjektnavn: Husmannsstue Opp og Ned, del 1 (Trøgstad)
Liv Jorunn Balto og Rune Strønes
Tilsagnsbeløp: 90 000

(Kilde: Pressemelding fra Kulturminnefondet)

MARKER: Fagerhaug-bygget ligger i Storgata. (Foto: Privat)

ANNONSE

God folkehelse i praksis

Røykutvikling i Askim