Ole André Myhrvold (Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet)

Nedleggelse av Ullevål – konsekvenser for Østfold

LESERINNLEGG: 20. juni vedtok styret i Helse Sør-Øst å gå videre med planene for nedleggelse av Ullevål sykehus i Oslo. Regjeringen ved helseminister Bent Høie (H) ønsker seg ett sykehus på Aker og ett på Gaustad.

Et slikt prosjekt vil legge beslag på enorme investeringsmidler på bekostning av nødvendige sykehusutbygginger på andre deler av Sør- og Østlandet, blant annet i Østfold.

Byggeplanene forutsetter en kraftig effektivisering av driften i forkant av utbyggingen, og at helseforetaket oppnår store driftsøkonomiske gevinster etter utbygging. Basert på de økonomiske resultatene til Oslo universitetssykehus de siste årene, samt erfaringer fra andre nye sykehusbygg, er det lite realistisk at disse forventningene slår til.

Anslaget for investeringskostnadene til utbyggingen har gått fra en planleggingsramme på ti milliarder kroner, mens de siste anslagene for den første etappen er 37,5 milliarder kroner, inkludert byggelånsrenter. Det endelige prosjektet er anslått til å ende på rundt 50 milliarder kroner.

Samtidig planlegger Helse Sør-Øst en lang rekke nye sykehusbygg, blant annet utvidelse av akuttmottaket ved Sykehuset Østfold på Kalnes. Samtidig mener det ansatte en oppdeling av akuttmiljøet ved Ullevål vil svekke akuttilbudet og beredskapen både lokalt, regionalt og nasjonalt. De ansatte fremmet derfor mistillit til administrerende direktør i Oslo Universitetssykehus 18. juni.

ANNONSE

Det er tvilsomt om utbyggingen av Kalnes vil kunne skje dersom prosjektet knyttet til nedleggelse av Ullevål gjennomføres. Derfor er kampen for å bevare Ullevål sykehus, og en kamp for Østfolds innbyggere og brukere av Kalnes.
Senterpartiet har derfor fremmet forslag om at Ullevål opprettholdes og at regjeringen må legge fram en investeringsplan for de planlagte investeringene i sykehusbygg i Helse Sør-Øst og sikrer at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning av nødvendige sykehusinvesteringer og -bygg i Østfold og andre steder i Helse Sør-Øst.

Ole André Myhrvold
Stortingsrepresentant, Østfold Senterparti


ANNONSE

ANNONSE

Vannlekkasjen er lokalisert

Skal ta vare på markedsminnene