Leserinnlegg fra Marker AP

Jeg faller litt av stolen når jeg leser fra Marker Senterparti’s formannskapsmedlemmer at Marker Arbeiderparti setter kommunens økonomi og fremtid på spill med å redusere eiendomsskatten 25 % fra 2020 (Smaalenene 13/6-2019).

Dette er så fjernt fra virkeligheten at jeg tror vi må praktisere litt enkel matematikk om vi kan være enige om at 2+2 fortsatt er 4. Vi har på 3 år bygget opp et fritt fond på 40 millioner som skal sikre kommunen i vanskelige tider. Det betyr at vi i snitt har lagt snaut 13,5 millioner i fondet hvert år. Med en eiendomsskatt på snaue 11 millioner pr. år som er lavere enn den årlige avsetningen til fondet kan vi konkludere med at inntektene fra eiendomsskatten i realiteten har gått uavkortet  til fond og ikke drift.

Det betyr også at kommunen har driftet seg selv uavhengig av e-skatteinntektene. Om vi kan være enige i at 2+2 fortsatt er 4 vil de nye e-skatteinntektene fra Vindparken komme i tillegg til eksisterende e-skatteinntekter. Denne inntekten vil være tilstrekkelig til at vi kan redusere eiendomsskatten på boliger med 25 % fra neste år. Vi har fortsatt ikke redusert skattetilgangen til kommunen i forhold til foregående år. Så her setter vi ingenting på spill, for 2+2 er faktisk 4

ANNONSE

Marker AP har hele tiden vært tydelige på at inntekter fra Vindparken skal tilbake til innbyggerne, det er også vedtatt i vårt program for 2019-2023. Vi har også hele tiden vært tydelige på at eiendomsskatten skal vurderes igjen når det frie fondet er bygget opp. Vi nærmer oss det målet og dette arbeidet blir i kommende periode. Men det må sees i sammenheng med smarte løsninger i kommunen, utvikling av nærmiljø, næring og bosetning. Dette er i vårt program og det går vi til valg på.

Vi lar oss ikke friste av enkle populistiske valgløfter.

Terje Nilsen
Marker Arbeiderparti

ANNONSE

Unge gründere ble satt pris på

Klart for NM i gateritt i Askim