Med sitt produkt Klimahjelperen gikk elevene fra Skjønhaug skole helt til topps. (Foto: Ungt Entreprenørskap)

Kåret til «SMARTest» i landet

Ida, Leha, Alvhilde og Celine fra Skjønhaug skole i Trøgstad har gått helt til topps i den nasjonale entreprenørskapskonkurransen SMART.

En gruppe innovative elever fra Østfold vil hjelpe folk til å bli mer miljøvennlige. Fordi mobilen er en stor del av folks hverdag valgte de en digital løsning. Brukere av appen Klimahjelperen, skal spille og lese seg til kunnskap om hvordan vi skal ta vare på miljøet. Det blir gitt en miljørating ut fra hvor miljøvennlige brukerne er. Løsningen førte til seier i den nasjonale entreprenørskapskonkurransen SMART.

– Du får plusspoeng hvis du gjør miljøvennlig valg og minuspoeng hvis valgene du gjør ikke er bra for miljøet. I appen kan du også lese om hvorfor klimakrisen har oppstått, forklarer elevene i presentasjonen sin.

I juryens begrunnelse heter det:
Modellen viser at elevene har godt grep på både design, teknologi og produkt. De evner å sette problemstillingen inn i en større kontekst og har laget et produkt hvor folks forbruksmønster på områder med miljømessige konsekvenser er innbakt på en forbilledlig måte. Det har vært fornøyelig å lese om elevenes korrespondanse med forskjellige organisasjoner og elevenes refleksjoner rundt svarene som ble gitt. Sammen med en engasjerende og god presentasjon fører dette Klimahjelperen til topps i årets konkurranse.

ANNONSE

SMART er et undervisningsopplegg fra Ungt Entreprenørskap som utfordrer elever på 4. – 7. trinn til å skape fremtidens løsninger. Gjennom en prosess skal elevene avdekke behov, utvikle ideer og realisere bærekraftige løsninger som andre kan nyttiggjøre seg. På landsbasis har over 10 000 elever deltatt.

(Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Havnet på taket

Bil stjålet i Hobøl