Ordfører Saxe Frøshaug signerer her avtalen. I bakgrunn ser vi Sissel Røen Ytrehus og Nina Nesholen.
24. mai 2019

Har satset stort på folkehelse

Onsdag 22. mai signerte ordfører Saxe Frøshaug en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen der kommunen forplikter seg til å bli et mer demensvennlig samfunn.

Tekst og foto: Sven Lilleheier

I forkant av signeringen fikk de opp mot 30 tilskuerne innføring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens.

Hvis bare alle kan litt mer om demens, vil hverdagen bli enklere for alle som er berørt av sykdommen» sa Sissel Røen Ytrehus, virksomhetsleder på pleie og omsorg.

Delte en sterk historie
Nina Nesholen, representant for Nasjonalforeningen Østfold fylkesstyre og Askim og omegn demensforening delte en sterk historie fra sitt eget liv. Moren hennes fikk alzheimer i en tidlig alder.

Jeg mistet moren min bit for bit, en sorg som kom om igjen og om igjen. Heldigvis overskygger de gode minnene de dårlige på lengre sikt, sa hun.

Nå forplikter kommunen seg til å bidra med at personer med demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljø, jeg gleder meg til å samarbeide med dere om dette» tilføyde hun.

Trøgstad kommune har satset stort på folkehelse over lengre tid, og med denne avtalen blir vi en pilot på dette området inn i ny kommune, avsluttet ordfører Saxe Frøshaug.

Rundt 30 personer var til stede.

(Kilde: Trøgstad kommune)