(Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen)

Nei til vindmøller i «Fjella»!

NVE’s plan for landbasert vindkraftutbygging bør engasjere oss. Her i Indre Østfold vil Trømborgfjella bli sterkt berørt av planene.

Fjella-området er et stort sammenhengende skogområde i det ellers så tett bebygde Østfold. Dette området må vi verne godt om når det gjelder all form for utbygging, og vindkraft er ikke noe unntak.

En vindkraftutbygging i Trømborgfjella vil medføre betydelige inngrep i naturen. Dette vil være i sterk konflikt med både naturmangfoldet og innbyggernes behov for rekreasjon og naturopplevelser.

Argumentet om at nye vindkraftverk på land i Norge er et viktig klimatiltak er etter hvert blitt grundig avkledd. Vi har allerede overskudd av fornybar energi. I tillegg vet vi at en systematisk oppgradering av norsk vannkraft kan gi like mye kraft som det nå er lagt planer for med vindkraft på land.

Gjennom oppgradering av eksisterende vannkraftverk og energieffektivisering vil vi trolig være i stand til å helelektrifisere Norge uten et eneste nytt vindkraftverk.

ANNONSE

Å bygge mer vindkraft på land i Norge for så å sende kraften til utlandet, med store tap på veien, burde vi snart slippe å høre mer om. Dersom det trengs mer vindkraft i andre land, bør vindturbinene bygges der kraften trengs, og ikke i uberørt norsk natur.

Valget er enkelt. Vi må si et klart og tydelig nei til planene om vindmøller i «Fjella»!

Godt valg 2019!

Saxe Frøshaug
Ordførerkandidat for Senterpartiet

ANNONSE

ANNONSE

Avholdt brannøvelse

To biler involvert i ulykke