Håvard Jensen. (Foto: FrP)

Leserinnlegg fra Håvard Jensen

Arbeiderpartiet i Indre Østfold kommune går til valg på å trekke søknaden om å delta i forsøket statlig finansiert omsorg (SIO).

Fremskrittspartiet har ivret for å delta i forsøksordningen med statlig finansiert omsorg fordi vi ser store ulikheter på disse tjenestene i hele landet, spesielt da innen eldreomsorgen.Skal det være slik at det skal kunne gis forskjellige tjenester avhengig av hvilken postadresse du har? Nei mener vi i FrP.

Det mener tydeligvis AP er greit, siden de ikke ønsker å få belyst om det kan være mulig å skape en lik tjeneste over hele landet, hvor det kan bli som i Hobøl med fornøyde brukere, fornøyde pårørende og fornøyde ansatte som opplever at arbeidsdagen er bedre organisert og givende.

At dette er en dårlig ordning motbevises av de mange positive tilbakemeldingene fra bruker, pårørende og ansatte som er med og jobber med SIO. Når vi leser rapportene om dette prosjektet ser vi at det som rapporteres er særdeles viktig informasjon som flyter tilbake til bevilgende myndighet, slik at de kan konkludere når forsøket er avsluttet og ikke som Hestø Hansen feilaktig skriver, at det allerede er konkludert.

Det er avdekket behov for å styrke og forbedre tjenestene, forskjellen er bare den at nå dokumenterer vi det og ikke neglisjerer det som den gangen Stoltenberg & co skulle få eldreomsorgen til og «skinne». Vi synes det er flott at AP klargjør for innbyggerne i den nye kommunen at de er motstandere av å gi ansatte i helsesektoren mer kunnskap, brukerne bedre tjenester og en lik tjeneste i hele kommunen.

ANNONSE

AP argumenterer med at denne ordningen tar fra lokalpolitikeren handlingsrommet og muligheten til å omprioritere penger, og da må jeg bare gjenta spørsmålet jeg har stilt før uten å få svar. En sektor, hvor det meste er rettighetsbaser og lovfestet. Hvor i helse og eldreomsorgen vil AP kutte/ omprioritere for å gå til andre sektorer?

Derfor er det slik at en stemme på FrP er en stemme på å videreføre SIO (statlig finansiert omsorg), en stemme inn i et borgerlig flertall som vil sikre best mulige tjenester inne helse og eldreomsorg i den nye kommunen.

Håvard Jensen
ordførerkandidat, Indre Østfold FrP

ANNONSE

ANNONSE

Grønn gate i Rakkestad

Opphever totalforbudet