Gå for naturen i Østfold 12. mai!

Indre24
2 minutter lesetid

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) la 1. april fram sin innstilling til vindkraftutbygging på land i Norge. Den er nå ute på høring. 43 områder ble redusert til 13. Deler av Østfold fylke ble dessverre et av de 13 områdene.

«Store naturområder kan gå tapt til vindkraft. Politikerne må velge effektive klimatiltak som ødelegger minst mulig natur. La oss sikre våre barn og barnebarn muligheten til naturopplevelser for livet» Denne dagen bli det arrangert støttemarsjer rundt om i hele landet for å markere at ivaretakelse av norsk natur er viktig for fremtidige generasjoner.

DNT foreningene i Østfold står sammen i kampen mot ytterligere vindkraft på land i Østfold. Mange steder i Norge arrangerer DNT sine lokalforeninger støttemarsjer mot vindkraftutbygging på land, søndag 12. mai. I Østfold gjennomfører lokalforeningene alle sine nærturer på mange ulike steder i fylket denne dagen;

«Med nær ni ganger så mange innbyggere som landsgjennomsnittet pr km2, er friluftsområdene i Østfold viktig for mange. Likevel vurderer NVE et 213 km2 stort område i fylket som godt egnet for vindkraft, og at det potensielt er et lavere konfliktnivå her enn andre steder i landet. Østfold er et lite fylke, med mange mennesker og forholdsmessig lite urørt natur. Vi må derfor ta vare på det vi har. Vi oppfordrer flest mulig til å GÅ FOR NATUREN i hele Østfold denne dagen, og vise at vi trenger den urørte naturen. Det blir ordinære DNT nærturer alle steder, og ALLE er velkomne!

– Naturen er grunnlaget for alt liv og noe av det skjøreste vi har. Gjennom støttemarsjene vil vi vise engasjementet for den umistelige naturen vår som nå er truet. Det gjør vi på den måten som passer DNT best, ved å gå, sier Per Hanasand, styreleder i Den Norske Turistforening.

ANNONSE

Vi går for naturen i Østfold 12. mai;

DNT Indre Østfold;
• Fra Møllebakk til Trøgstad fort, https://indreostfold.dnt.no/aktiviteter/105683/864806/
• Hølvannet Rømskog, https://indreostfold.dnt.no/aktiviteter/107427/867504/
• Helsestien-Sameia Eidsberg, https://indreostfold.dnt.no/aktiviteter/105684/864807/

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.