Når ideologi trumfer sunn fornuft

I nyliberalismens ånd har vi over tid sett en oppsplitting av NSB i en rekke selskaper. Med New Public Management som ledestjerne har vekslende regjeringer lagt til rette for en utvikling – der grunnleggende samfunnstjenester demonteres og privatiseres.

Denne galskapen har nå utviklet seg til en ren parodi – for hør bare her. Jernbanedirektoratet har i dag det overordnede ansvaret for jernbanetilbudet. De bestiller togkapasitet hos Norske tog AS som igjen kjøper lokomotiv og vogner av ulike togprodusenter. Togavganger bestiller Jernbanedirektoratet hos Vy som deretter bestiller avgangstider hos Bane Nor og leier tog av Norske tog.

Modernisering blir dette kalt, men hvor fremtidsrettet er denne utviklingen egentlig? Det vi ser er økt byråkratisering og flere direktører, ansvarspulverisering, svekket omstillingsevne og handlingslammelse. Resultatet blir til syvende og sist et dyrere og dårligere tilbud til de reisende.

Mens norsk jernbane er splittet opp i et konglomerat av selskaper gjennom den omstridte jernbanereformen, går nå byrådet i Oslo motsatt vei og samler alt som har med trikk og T-bane å gjøre i ett selskap. Dette gjør man selvfølgelig for å få tydelige ansvarslinjer, mindre byråkrati og bedre ressursutnyttelse. Åpenbart vil dette gi mere kollektivtrafikk for pengene og et bedre tilbud til de reisende.

Demontering og konkurranseutsetting av infrastruktur knyttet til jernbane fortsetter likevel med full styrke. Snart skal Stortinget behandle EU’s jernbanepakke 4. Den innebærer fri konkurranse om persontrafikk på norske skinner, og om å avskjære vår egen rett til å organisere vår egen jernbane. Det bør politikere på Stortinget si et klart og tydelig nei til.

ANNONSE

Stadig flere av oss tenker miljømessig og vil reise med tog. Det blir derfor en sentral oppgave for oss fremover å legge til rette for et bedre togtilbud. På vår Østre linje er f.eks. mange av togene nå stappfulle og det bør snarest etableres flere halvtimes avganger i rushtrafikken.

Om intensjonen er å sikre et best mulig togtilbud framover, så må regjeringen igjen sørge for å sikre seg full styring over jernbanesektoren. Det er ikke akseptabelt at ideologien skal få fortsette å trumfe sunn fornuft.

Godt valg 2019!

Ordførerkandidat
Saxe Frøshaug

ANNONSE

ANNONSE

Ble valgt som ny president

Bent Høie besøkte Askim og Eidsberg