(Foto: Indre Østfold og Andebu gjensidig Brannkasse)

Demonstrerer bruk av sykkelhjelm

(Pressemelding) Nå som finværet har startet er det mange som har tatt frem sykkelen, men kanskje ikke funnet hjelmen.

Indre Østfold og Andebu gjensidig Brannkasse startet for to år siden et prosjekt hvor alle 3.klassinger i våre områder skal få hjelm slik at alle, uavhengig av hvor de kommer fra eller hva foreldrene tjener skal ha en god hjelm. Dette gjøres ved at vi er ute på hver skole og har en liten demonstrasjon med klassene hvor vi bruker egg med «hjelm».

Tall hentet fra Statistisk sentralbyrå viser at ca 2400 sykkelulykker har endt med personskade de siste 5 årene, hvorav litt over 400 hardt skadde og 48 døde.

I en markedsundersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt kom det frem at de fleste ulykker der syklisten falt eller kjørte av veien ikke blir rappotert. Transportøkonomisk Institutt anslo at kun 7-8 sykkelulykker fanges opp av offisiell statistikk og at sykkelulykker de siste fem år derfor kan være på 15-20000 i Norge (900-1000 i Østfold). De aller fleste ulykkene er imidlertid lite alvorlige.

ANNONSE

Med bakgrunn i disse tallene vil vi at de med minst erfaring i trafikken i det minste skal ha en fin hjelm.

De skal til følgende skoler i Indre Østfold og demonstrere:

  • Tenor skole, Trømborg skole og Mysen skole (6. mai)
  • Os skole, Bergenhus skole og Kirkeng skole (7. mai)
  • Tomter skole, Ringvoll skole, Mortenstua skole og Kirkefjerdingen skole (9.mai)
  • Knapstad skole, Båstad skole, Havnås skole og Skjønhaug skole (10. mai)

Kilde: Pressemelding fra Indre Østfold og Andebu gjensidig Brannkasse)

ANNONSE

ANNONSE

Mann anmeldt av politiet

I gang med årets første dugnad