Blant annet skal det asfalteres her i Rakkestad. (Foto: Glenn Thomas Nilsen)

134 kilometer ny asfalt i Østfold

Statens vegvesen skal asfaltere riks- og fylkesveger i Østfold for 131 millioner kroner i år. 134 kilometer veg får dermed nytt og tryggere dekke.

Totalt bruker vi i vår region mer enn 800 millioner kroner på ny asfalt og ny vegmerking i år.

– Asfaltarbeidet vil gi bedre og tryggere veger, men vi ber bilistene om å være tålmodige. Regn med at du bruker litt lengre tid på reisa mens arbeidet pågår, sier prosjektleder Kari Svingheim i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september.

Vedlikeholdsarbeid på fylkesvegene blir gjort på oppdrag fra Østfold fylkeskommune. I år skal i alt 76 km fylkesveg i Østfold få nytt dekke. Fylkeskommunen bruker 93 millioner kroner på dette.

ANNONSE

– God standard på veidekket er viktig for sikkerhet og fremkommelighet på Østfold-veiene. Etter vårens erfaringer ser vi enda tydeligere behovet for å prioritere langsiktig slik at levetiden på veidekket økes. Det vil være med på å gjøre det til en bedre opplevelse å ferdes på våre fylkesveier, sier Olav Moe, leder av samferdselskomiteen i Østfold.

I tillegg til nytt dekke, brukes 19,5 millioner kroner på vegmerking på riks- og fylkesvegene i Østfold i år.

Disse veiene i vårt distrikt får ny asfalt:

 • Kilebu til Jåvall (Lengde: 15 405)
 • Ringvoll – Huls bru (Lengde: 4 654)
 • Riksgrensen- Ørje elvbru (Lengde: 6.340)
 • Sloreby bru – Melleby bru (Lengde: 2 850)
 • Knapstad – Retvet (alle fire kjørefelt)
 • Trømborg N – Kirkås (Lengde: 1 570)
 • Rakkestadsv. – Kjølberg x 526 (Lengde: 2 374)
 • Myrakrysset – Grååsen (Lengde: 1 570)
 • Skjelfoss syd – Ringvoll x 217 (Lengde: 2 029)
 • Skjelfoss sør x120 – Holo (Lengde: 2 000)
 • Solberg – Heiås (Lengde: 2 860)
 • Spydeberg gr. – mot Libru (Lengde: 648)
 • Rakkestad sentrum – jernbaneovergang (Lengde: 700)
 • Askim sentrum – rundkjøring ved Glava (Lengde: 1049)
 • Smedgata i Mysen sentrum (Lengde: 780)
 • Tomter x120 – Knatrebakk (Lengde: 771)
 • Skjørten – Fyllinga x115 (Lengde: 896)
 • Eidsberg st x 685 – Salerud x 692 (Lengde: 2 549)

(Pressemelding fra Statens vegvesen)

ANNONSE

ANNONSE

Vi må stå opp for trafikkstasjonen

Banken støtter festivalen