Bildet viser et busskilt.
(Foto: Adrian Sellstrøm)

Linje 9 fortsetter

Busstilbudet Linje 9 mellom Mysen og Oslo videreføres i første omgang frem til neste sommer.

Ruten kjøres av Vy/Nettbuss Express på oppdrag fra Østfold kollektivtrafikk.

– Fylkestinget har vedtatt en videreføring av tilbudet frem til sommeren 2020.
Linje 9 er et tilbud for pendlere fra Indre Østfold til Oslo, skriver Østfold kollektivtrafikk på sin nettside (ekstern lenke).

ANNONSE

I Fylkestingets vedtak står det:
«Tilbudet med linje 9 Mysen-Askim-Oslo skal inngå i ruteområde Indre Østfold i kommende konkurranse om ny avtale fra sommeren 2020. Det bes om pristilbud på to ulike tilbud;
a) En videreføring av dagens tilbud med linje 9 med henholdsvis 6 og 8 avganger i hver retning mellom Mysen-Askim-Oslo på hverdager.
b) Linje 9 betjener strekningen Mysen-Askim-Ski stasjon i korrespondanse med tog.
Reduserte kostnader brukes til å styrke tilbudet med flere avganger på
ettermiddager og det bør i tillegg vurderes noen avganger på lørdager.»

ANNONSE

ANNONSE

26 reaksjoner etter laserkontroll

Vi må stå opp for trafikkstasjonen