Det er knusktørt og det skal svært lite til før ilden sprer seg. (Arkivfoto: Adrian Sellstrøm)

Husk bålforbudet!

15. april innføres generelt bålforbud i Norge. Da blir det forbudt å tenne opp bål og grill i og ved skog og annen utmark. Brudd på forbudet kan gi alvorlige konsekvenser.

Ifølge Finans Norge ble det i fjor rapportert inn skader for nær 200 millioner kroner, hvor årsaken var åpen ild og varme.

I fjor ble det registrert mer enn 2000 skog- og gressbranner her i landet. I Justis- og beredskapsdepartementets budsjett for 2019 er det tatt høyde for at beredskap og slokking av skogbranner kan vise seg ressurskrevende også i år.

Les også: Dette må du vite før du brenner kvist

Bråtebrenning
– Til de som nå er fristet til å brenne bråte for å kvitte seg med fjorårets tørre gress, vil jeg bare si at de må legge fra seg den ideen først som sist, sier skadesjef Annika Persson i Codan Forsikring.

Et hus og en garasje ble totalskadet som følge av bråtebrenning i Mysen lørdag. Søndag brant cirka 200 kvadratmeter i Stegenveien i Spydeberg.

Politiet går ut og advarer mot bråtebrenning.
– Vær forsiktig med bråtebrenning, det er fryktelig tørt ute nå og veldig lite som skal til før brannen sprer seg.

Erstatningskrav, bøter og fengsel
Forsikringsbransjen advarer mot alvorlige konsekvenser hvis du starter en brann.

– En brann kan føre til både materielle skader og personskader, som er alvorlig nok i seg selv. Når man opplagt er uaktsom, vil dette heller ikke dekkes av forsikringen. Ved overtredelse av det generelle bålforbudet kan man i tillegg straffes med bot eller fengsel samt bli erstatningspliktig, sier Persson.

– Ni av ti skogbranner startes av menneskelig aktivitet, ofte fordi folk som ferdes i naturen ikke er forsiktige nok, forteller Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand.

ANNONSE

Noen unntak
Det er ifølge Norsk brannvernforening tørrere i naturen nå enn mange tenker på.

– På våren, før vegetasjonen har rukket å bli grønn, blir skogbunnen fort veldig tørr uten nedbør. Sammen med gammel kvist på bakken, og tørre kratt, gjør det at brannfaren øker. Under sånne forhold skal det bare en ørliten gnist til før det blir en kraftig brann. Særlig hvis det også blåser, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening. 

– Hva som er tillatt av åpen ild i forbudsperioden er regulert gjennom forskrift i den enkelte kommune. Ønsker man å brenne utover det som er regulert må man ta kontakt med kommunen, sier Søtorp. 

Selv om det er generelt bålforbud, har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det skal likevel svært mye nedbør til for at det skal gjelde hvis det er gress, busker eller trær i nærheten av ilden.

Det generelle bålforbudet varer frem til 15. september.

Tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket. 

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

(Pressemeldinger)

ANNONSE

ANNONSE

Geleidet bort av politiet

Rykket ut til brann i personbil