Gode tjenester bygges på tillit

Indre24
3 minutter lesetid

Motiverte og dyktige ansatte er grunnlaget for skoler for mestring, helsetjenester for livskvalitet og barnehager for lek og trygghet.

Senterpartiet mener Indre Østfold kommune skal bygges på tillit til de som jobber i tjenestene nær innbyggerne. Vi vil all meningsløs detaljstyring og unødvendig rapportering til livs. Kontroll og rapportering må reduseres til et minimum, slik at midlene ikke går til økt byråkrati, men til bedre tjenester i hele kommunen.

Dessverre opplever vi stadig flere eksempler på at tillit erstattes med mistenksomhet. I aviser, sosiale medier og ellers i samfunnet blir tonen hardere. Resultatet blir at folk føler utrygghet og at vi bruker stadig mer ressurser på rapportering, kontroll og tilsyn. Dyktige fagfolk får mindre rom til å gjøre det de ser er rett, fordi de må følge detaljerte instrukser og vokte seg for å gjøre noe de kan bli kritisert for.

Senterpartiet mener det er på høy tid med et tillitsløft i offentlig sektor. Vi trenger myndiggjorte medarbeidere. Dette må ligge i bunnen når vi nå bygger en ny kommune i Indre Østfold. Læreren må få lov til å være lærer, og sykepleieren må få bruke sin kompetanse, i stedet for at de bruker tiden på utfylling av skjemaer og ting som stjeler tid fra elever og beboere.

Innholdet i tjenestene bør i størst mulig grad styres nedenfra i dialog mellom innbyggere, ansatte og ledere. Dette må skje i det enkelte lokalsamfunn som Knapstad, Trømborg, Båstad og Askim. Det er her de kjenner behovene og det er her de kan finne de praktiske løsningene. Alt må ikke styres fra rådhuset. Som folkevalgte må vi sette mål som kommunen skal strekke seg etter, og gi gode rammer som tjenestene kan utvikles innenfor.

De store diskusjonene i Indre Østfold har frem til nå handlet om navn, lokalisering, lederkabal, innplassering og organisering. Dette er viktig, men fremover trenger vi mer oppmerksomhet om tjenestenes innhold. Vi i Senterpartiet vil bidra til dette, og vi vil sørge for at de viktigste diskusjonene skjer lokalt, med tillit til de ansatte og de som blir berørt. Det er de som har skoa på som vet best hvor det trykker.

ANNONSE

Godt valg 2019!

Saxe Frøshaug
Ordførerkandidat Senterpartiet

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.