Foto: Indre Østfold Brann og Redning IKS

Med fokus på brannsikkerhet

Tirsdag ble det årlige våronnmøtet i Askim Bondelag avholdt. Temaet var brannsikkerhet og hvordan de sammen med brannvesenet lett kan orientere seg på gårdene ved en eventuell brann.

Simen Solberg i Askim Bondelag har tatt initiativ til å utarbeide en beredskapstavle som skal være til hjelp for brannmannskapene. Denne tavlen ble vist frem på møtet.

Til stede var også representanter fra Indre Østfold Brann og Redning. De holdt også foredrag om brannsikkerhet i landbruket samt utfordringer og forventninger mellom eiere og brannvesenet.

– Indre Østfold brann og redning ser på beredskapstavlen som et kjempegodt hjelpemiddel og vi håper vi ser flere av disse ved gårdsbruk i vårt distrikt, skriver de på sin Facebook-side (ekstern lenke)

(Kilde: Indre Østfold Brann og Redning IKS og Askim Bondelag)

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

– Vi er veldig takknemlig for støtten

Jakten på fartsynderne er i gang