Fra møtet i Fellesnemnda tirsdag. (Foto: Mimi Slevigen)

Dette blir Indre Østfold kommunes visjon

I Fellesnemndas møte tirsdag ble «På kornet!» vedtatt som visjon for Indre Østfold kommune.

– Gjennom de to første månedene 2019 har ungdom, kommunestyrene, tillitsvalgte, ansatte og innbyggerne vært viktige bidragsytere inn i prosessen gjennom visjonsverksteder og innspill, skriver Indre Østfold kommune 2020 på sin nettside (ekstern lenke).


Begrunnelse:
«Uttrykket, som er hentet fra skytternes verden der kornet er en del av siktet, betyr opprinnelig å treffe presist, midt i blinken.
Som visjon uttrykker «På kornet» ambisjonen om presisjon og leveranseevne, om å ta de riktige beslutninger og utføre de riktig handlinger til rett tid. For å kunne oppnå slik presisjon, kreves både samhandling og kompetanse. Å gjøre de riktige tingene til rett tid, er effektiv og god ressursforvaltning, men først og fremst skaper det forutsigbarhet og trygghet for at behov og oppgaver blir godt ivaretatt.

«På kornet» signaliserer også åpenhet og tydelighet, noe som er en forutsetning for engasjement og inkludering. 

Ordet «Kornet» gir i seg selv assosiasjoner til fornybar vekst og utvikling. Kornet representerer nytt liv og et mangfold av muligheter, et potensial som fordrer en langsiktig, bærekraftig utvikling for å sikre gode vekstvilkår. Kornet knytter seg også til det vedatte kommunevåpenet. 

ANNONSE

«På kornet» er kortfattet og lett å huske, det er allsidig og kan anvendes i mange sammenhenger og på mange nivå. Slik sett er visjonen inkluderende og kan lett brukes, både innad i organisasjonen og utad.

Den foreslåtte visjonen spiller godt sammen med kommunevåpenet og begrunnelsen for valg av våpen. Sammen kan disse styrke hverandre.»

(Kilde: Indre Østfold kommune 2020)

ANNONSE

ANNONSE

Klart for minneløp i mai

Båstad Rockabilly Show nærmer seg