Ansvarlige Askim Høyre?

I formannskapet i Askim onsdag 27.mars hadde vi en sak om å forskuttere en liten del av overskuddet fra 2018.

Vi kom til et møte der innstillingen var å bruke 500 000 kr på nye senger til Løkentunet og 250 000 kr til inventar i en barnebolig.
Dette så greit ut.

Det vi fikk servert over bordet fra posisjonen, og måtte ta stilling til der og da, var ei smørbrødliste til en verdi av nesten 14 millioner som forskutterte hele det disponible overskuddet til Askim kommune for 2018.

Askim Sp er på ingen måte imot tiltakene som posisjonen foreslo å bruke penger på, men hvorfor kunne ikke dette vente til tallene var kvalitetssikra og regnskapet lå klart til politisk behandling?
Da kunne vi også fått vurdert alle gode forslag i ro og mak, diskutert med våre egne og med hverandre, og fått gjort dette på den vanlige måten gjennom en god og involverende prosess.

Det er helt tydelig at Høyre nå har starta valgkampen. Det engang så økonomisk ansvarlige Høyre går nå ut som en full sjømann som har fått tilbake på skatten og vil bruker opp alt disponibelt overskudd for Askim kommune på én gang (ikke meningen å raljere med fulle sjømenn).

ANNONSE

Høyre har rett og slett starta valgkampen – med innbyggernes penger.

Dette er ikke en forsvarlig måte å bruke fellesskapets midler på.

Mvh
Lars Holene
Gruppeleder Askim Senterparti

ANNONSE

ANNONSE

Advarer mot oppsøkende kriminelle

Nabolaget-vinnere i distriktet