17 millioner til Edwin Ruud

Adrian Sellstrøm
3 minutter lesetid

Hans og Erling Grinis stiftelse har stilt penger til disposisjon, så Eidsberg kommune kan kjøpe og utvikle DPS-bygget ved Edwin Ruuds Omsorgssenter.

Sykehuset Østfold ønsker å selge fløyen som huser Distriktspsykiatrisk senter, og Eidsberg kommune ønsker å kjøpe eiendommen for å utvikle og tilpasse den slik at tilbudet om flere sykehjemsplasser ved Edwin Ruuds Omsorgssenter kan utvides.

I februar søkte Eidsberg kommune stiftelsen om tildeling av midler til finansiering av «erverv, utvikling og tilpasning» av bygningsmassen.

Til beboernes beste
Hans og Erling Grinis Stiftelse har behandlet søknaden og kommet frem til at formålet ligger innenfor stiftelsen mandat og vedtekter: «hel- eller delfinansiering av utbygging av Edwin Ruuds Omsorgssenter, Edwin Ruuds vei 4, Eidsberg, til beste for de som trenger opphold ved omsorgssenteret».

– Edwin Ruuds Omsorgssenter har visjonen «Det beste stedet å være for meg – akkurat nå». Nå vil denne komme enda flere beboere og pårørende til gode, sier ordfører Erik Unaas.

ANNONSE

Stiftelsen har tidligere bevilget 3 millioner til delfinansiering av ny heis ved omsorgssenteret.

– Styret for stiftelsen er meget glad for å kunne bidra med midler til dette formålet ved at vi derved bidrar til å oppfylle ønsket fra Hans og Erling Grini som begge har vært beboere ved Edwin Ruuds Omsorgssenter. Stiftelsen ser frem til at kommunens planer kan bli realisert og at midlene derved kan gi grunnlag for tilbud om flere fremtidige sykehjemsplasser, skriver de i en pressemelding.

25 nye rom 
De ser det naturlig at Grini-brødrene blir hedret for gaven på en verdig måte.

– Ordfører Erik Unaas takker på vegne av lokalsamfunnet for enda en gave fra stiftelsen, og de mulighetene den gir. Målsettingen er å kjøpe den såkalte DPS-fløyen ved ERO fra Sykehuset Østfold. Med samme eierskap også for dette, kan det i areal største helsehuset i Indre Østfold utvikles med 25 nye rom, nye fellesrom og flere tilbud til både 11.500 innbyggere i Eidsberg og 45.000 i Indre Østfold.


INFO:

  • DPS-fløyen ble ferdigstilt i 2003 og er på 2350 kvm BTA, fordelt på to plan.
  • Sykehuset Østfold har satt salgsprisen til 22 millioner kroner. I tillegg er det antydet 8 millioner i kostnad til ombygginger og oppgraderinger. Husbanken vil gi tilskudd til dette. Eidsberg kommunestyre vil behandle kjøpet i sitt møte 10. april.
  • I dag bruker dagklinikk ved DPS og Avlastningshjemmet for Indre Østfold de aktuelle lokalene. Det leieforholdet vil fortsette inntil videre, men da med Eidsberg kommune som eier og utleier.

Stem her

ANNONSE

Stikkord
Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.