Henstilling til fylkestinget i Østfold

• Brev til representanter i Fylkestinget fra akademikerorganisasjonene i Østfold

Viser til de siste dagers debatt om overføring av Østfold Energi aksjer til Østfolds kommuner.

Dersom dette blir en realitet er vi bekymret for det nye storfylket Vikens fremtidige evne til å levere tjenester til regionens befolkning, utvikle den videregående skolen og tilrettelegge for nåværende og fremtidige arbeidsplasser for ansatte fra Østfold inn i Viken.

Det er med stor frustrasjon de ansatte i Østfold fylkeskommune nå følger debatten rundt å overføre Østfold fylkeskommunes aksjer i Østfold Energi til kommunene. De ansattes representanter er bekymret for konsekvensene dette vil ha for de planlagte investeringene i den videregående skolen i Østfold, den nye regionens evne til å levere gode tjenester til innbyggerne og tilrettelegging for ansatte ved nye arbeidsplasser.

Etter loven er fylkeskommunene gitt særlig ansvar for å ivareta hensynet til barn og unges oppvekstmiljø. Målet for skoleutvikling og arenautvikling er å fokusere på samfunnsbehovene inn i fremtiden, der trygge og gode arenaer for barn og unge fremmer sunn helse og utjevner sosiale ulikheter.

Fylkesrådmannen uttaler i sitt saksfremlegg til fylkesutvalget den 13 februar at «En samlet vurdering av alle investeringsprosjekter må komme dersom det fattes vedtak som krever en oppdatering av økonomiplan for Østfold fylkeskommune grunnet endringer i den økonomiske situasjonen. Fylkesrådmannen har i forbindelse med denne saken vurdert om også andre byggeprosjekter (St. Olav, Greåker, Frederik II, Askim, Mysen og Østfold fylkeskommunale skole) bør settes helt eller delvis på vent til økonomien i Viken er mer avklart.»

ANNONSE

Som kjent har ansvarlige politikere i Fylkesutvalget tatt ansvar, forstått de økonomiske realitetene i dette, og vedtatt å sette alle investeringsprosjekter på vent.

Dette bør ikke komme som noen overraskelse på noen da Fellesnemnda for Viken, bare for noen dager siden, fattet vedtak om at Østfold må saldere sin vedtatte økonomiplan om slik overføring av aksjer blir en realitet. Dette betyr er reduksjon i planlagte investeringer og bortfall av vesentlige midler til å drive regional utvikling i Østfold, også i fremtiden.

Men, det er ikke for sent å snu. La oss håpe at de ansvarlige politikere i Fylkestinget i Østfold ser konsekvensene av en slik overføring, og gjør om på dette vedtaket som helt åpenbart vil være en ulykke for både for Østfold og Viken.

Mvh
Alle akademikerorganisasjonene i Østfold

ANNONSE

ANNONSE

Inngikk treårig avtale

Bil totalskadd i brann