Moss lufthavn Rygge. (Foto: Johanroed/Wikimedia Commons - CC BY-SA 3.0)

Håper fortsatt på gjenåpning av Rygge

Rygge Sivile Lufthavn (RSL) håper ifølge Dagsavisen Moss Dagblad fortsatt på en gjenåpning neste år.

Ifølge avisen er RSL i dialog med et tosifret antall flyselskaper. For å drive lønnsomt oppgir de at det må være minst seks-sju daglige ankomster og avganger.

Moss lufthavn Rygge ble nedlagt høsten 2016, og selskapet RSL ble overtatt av Jotunfjell Partners i 2017.

Vil rekruttere frivillige

Etterlyser stjålet bil