Kronikk fra DSB.

– Du er en del av Norges beredskap

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? Er du godt nok forberedt?

 Av: Cecilie Daae, direktør i DSB

Vi som er så heldige å bo i Norge – et av verdens tryggeste og mest stabile land – er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av strøm, vann og internett. For mange kan det være vanskelig å tenke seg at de ikke skulle ha tilgang til dette. Kanskje er denne avhengigheten vår største sårbarhet?

Hva kan du gjøre?
For det første: Vær forberedt på at du og din familie kan klare dere hjemme i minst tre dager. De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise, er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon.

For det andre anbefaler vi at du finner ut hvem som kan trenge hjelp hvis noe uforutsett skulle skje, og tenker gjennom hvordan du kan bidra for å hjelpe.

For det tredje oppfordrer vi til å tenke gjennom hva som kan skje der du bor. Diskuter gjerne med dem rundt deg hvordan dere kan bli rammet, og hvordan dere kan håndtere det.

Hvorfor egenberedskapsråd nå?
DSB lanserte i høst, i samarbeid med Oslo kommune, en kampanje hvor vi kommer med råd om egenberedskap til befolkningen. Rådene vi gir, har vært ute på bred høring og er forankret hos over 40 ulike myndigheter. Denne uka sender vi ut en brosjyre til alle landets husstander, med konkrete forslag til hva du bør ha i hus. Du finner også informasjonen på sikkerhverdag.no.

Det er flere forhold som gjør at vi kommer med egenberedskapsråd til befolkningen nå.

Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær, som kan føre til at kritisk infrastruktur blir borte, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

I tillegg har den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene ført til at Norge nå moderniserer totalforsvaret. Økt beredskap i befolkningen – altså hvordan hver enkelt tar vare på seg og sine hvis noe uforutsett skulle skje – er en naturlig del av arbeidet med et moderne totalforsvar.

ANNONSE

Tre dager kan gjøre en forskjell
Selv om vi har gode grunner til å gjennomføre en egenberedskapskampanje nå, er det viktig å presisere at Norge er et svært trygt land. Og alt tyder på at Norge vil fortsette å være det.
Men selv om sannsynligheten er lav, kan også vi bli rammet av naturhendelser, ulykker, sabotasje, tekniske problemer, terror, sikkerhetspolitisk krise eller krig. Derfor er det lurt å være forberedt, og ofte er det ikke så mye som skal til. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager.

Hvis du og din familie er forberedt på å klare dere selv i minst tre dager, har dere trolig kommet dere gjennom de fleste kriser som kan ramme samfunnet vårt. Og skulle krisen bli mer langvarig, har dere skaffet handlingsrom for videre planlegging.

Dersom en stor hendelse eller krise oppstår, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap.

Sammen er vi forberedt!


Fakta
– Målet med kampanjen Du er en del av Norges beredskap er å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

– På sikkerhverdag.no finner du konkrete råd og eksempler om hvordan du og dine kan klare dere selv i minst tre dager hvis noe skulle skje med kritiske samfunnsfunksjoner – som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp.

– Denne uka sendes det ut 2,4 millioner informasjonsbrosjyrer. En til hver av landets husstander.

– Kampanjen er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Oslo kommune.

ANNONSE

ANNONSE

Forulempet offentlig tjenestemann

Gjentar julesuksess